Εισαγωγή στήλης

Εισάγει μία ή περισσότερες στήλες στον πίνακα, ύστερα από την επιλογή. Μπορείτε να εισάγετε αρκετές στήλες συγχρόνως, ανοίγοντας τον διάλογο (επιλέξτε Πίνακας - Εισαγωγή - Στήλες), ή επιλέγοντας πολλές στήλες, πριν να πατήσετε στο εικονίδιο. Εάν ακολουθήσετε τη δεύτερη μέθοδο, οι εισαγόμενες στήλες θα έχουν το ίδιο σχετικό πλάτος με τις επιλεγμένες.

Εικονίδιο

Εισαγωγή στήλης