Σύνδεσμος

Συνδέει το επιλεγμένο πλαίσιο με το επόμενο πλαίσιο. Το κείμενο ρέει αυτόματα από το ένα πλαίσιο στο άλλο.

Εικονίδιο

Σύνδεση πλαισίων

Εισαγωγή, επεξεργασία και σύνδεση πλαισίων κειμένου