Λειτουργία επιλογής

Επιλέξτε τη λειτουργία επιλογής από το υπομενού: κανονική λειτουργία επιλογής, ή λειτουργία επιλογής ομάδων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Λειτουργία επιλογής


Στην κανονική λειτουργία επιλογής, μπορείτε να επιλέξετε κείμενο πολλαπλών γραμμών που περιέχει τα πέρατα των γραμμών.

Στην κατάσταση επιλογής ομάδας, μπορείτε να επιλέξετε ένα ορθογώνιο τμήμα κειμένου.