Αποστολή συγχωνευμένου εγγράφου ως μηνύματος

Αποστέλλει την έξοδο της συγχώνευσης αλληλογραφίας ως ηλεκτρονικά μηνύματα σε όλους ή σε κάποιους παραλήπτες.

Επιλογές μηνυμάτων

Προς

Επιλέξτε το πεδίο βάσης δεδομένων που περιέχει την ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη.

Αντιγραφή σε

Ανοίγει τον διάλογο Αντιγραφή σε όπου μπορείτε να καθορίσετε μία ή περισσότερες διευθύνσεις κοινοποίησης ή κρυφής κοινοποίησης.

Θέμα

Εισάγετε τη γραμμή θέματος για τα ηλεκτρονικά μηνύματα.

Αποστολή ως

Επιλέξτε τη μορφή αλληλογραφίας για τα ηλεκτρονικά μηνύματα.

Εικονίδιο σημείωσης

Οι μορφές μηνυμάτων με απλό κείμενο και με HTML αποστέλλονται στο σώμα του μηνύματος, ενώ οι μορφές *.odt, *.doc και *.pdf αποστέλλονται ως συνημμένα.


Ιδιότητες

Ανοίγει τον διάλογο Ηλεκτρονικό μήνυμα όπου μπορείτε να εισάγετε το ηλεκτρονικό μήνυμα για τα αρχεία συγχώνευσης αλληλογραφίας που αποστέλλονται ως συνημμένα.

Όνομα του συνημμένου

Εμφανίζει το όνομα του συνημμένου.

Αποστολή εγγραφών

Αποστολή όλων των εγγράφων

Επιλέξτε να αποσταλούν ηλεκτρονικά μηνύματα σε όλους τους παραλήπτες.

Από

Επιλέγει μία περιοχή από εγγραφές που ξεκινούν από τον αριθμό εγγραφής στο πλαίσιο Από και τελειώνουν στον αριθμό εγγραφής στο πλαίσιο Μέχρι.

Από

Εισάγετε τον αριθμό της πρώτης εγγραφής που θα συμπεριληφθεί στη συγχωνευμένη αλληλογραφία.

Προς

Εισάγετε τον αριθμό της τελευταίας εγγραφής που θα συμπεριληφθεί στη συγχωνευμένη αλληλογραφία.

Αποστολή εγγράφων

Πατήστε για να ξεκινήσει η αποστολή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων.