Μήνυμα αλληλογραφίας

Πληκτρολογήστε το μήνυμα και τον χαιρετισμό για τα αρχεία που στέλνετε ως συνημμένα σε ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Αυτό το μήνυμα πρέπει να περιέχει έναν χαιρετισμό

Προσθέτει έναν χαιρετισμό στο μήνυμα.

Εισαγωγή προσωπικού χαιρετισμού

Προσθέτει έναν προσωπικό χαιρετισμό. Για να χρησιμοποιήσετε τον προεπιλεγμένο χαιρετισμό, αποεπιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου.

Γυναίκα

Επιλέξτε τον προσωπικό χαιρετισμό για μία γυναίκα παραλήπτη.

Δημιουργία

Ανοίγει τον διάλογο Προσαρμογή χαιρετισμού για μία γυναίκα παραλήπτη.

Άνδρας

Επιλέξτε τον προσωπικό χαιρετισμό για έναν άνδρα παραλήπτη.

Δημιουργία

Ανοίγει τον διάλογο Προσαρμογή χαιρετισμού για έναν άνδρα παραλήπτη.

Όνομα πεδίου

Επιλέξτε το όνομα πεδίου της βάσης δεδομένων διευθύνσεων που περιέχει τις πληροφορίες για το φύλο.

Τιμή πεδίου

Επιλέξτε την τιμή του πεδίου που υποδεικνύει το φύλο του παραλήπτη.

Γενικός χαιρετισμός

Επιλέξτε τον προεπιλεγμένο χαιρετισμό για να το χρησιμοποιήσετε εάν ένας προσωπικός χαιρετισμός δεν μπορεί να δημιουργηθεί.

Γράψτε εδώ το μήνυμά σας

Εισάγετε το κυρίως κείμενο για το μήνυμα.