Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας - Επιλογή τύπου εγγράφου

Καθορισμός του τύπου εγγράφου συγχώνευσης αλληλογραφίας για δημιουργία.

Επιστολή

Δημιουργεί ένα εκτυπώσιμο έγγραφο συγχωνευμένης αλληλογραφίας.

Μήνυμα αλληλογραφίας

Δημιουργεί έγγραφα συγχώνευσης αλληλογραφίας που μπορείτε να στείλετε ως ηλεκτρονικό μήνυμα ή επισύναψη σε μήνυμα.

Επόμενο βήμα: Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας - Διευθύνσεις