Αντικείμενο

Ανοίγει ένα υπομενού για την επεξεργασία των ιδιοτήτων του επιλεγμένου αντικειμένου.

Θέση και μέγεθος

Αλλάζει το μέγεθος, μετακινεί, περιστρέφει ή αλλάζει τη κλίση του επιλεγμένου αντικειμένου.

Γραμμή

Ορίζει τις επιλογές μορφοποίησης για την επιλεγμένη γραμμή.

Περιοχή

Ρυθμίζει τις ιδιότητες γεμίσματος του επιλεγμένου αντικείμενου σχεδίασης.

Γνωρίσματα κειμένου

Ορίζει τις ιδιότητες διάταξης και αγκύρωσης για το κείμενο στο επιλεγμένο σχέδιο ή αντικείμενο κειμένου.

Fontwork

Επεξεργάζεται τις επιδράσεις του Fontwork του επιλεγμένου αντικειμένου που δημιουργήθηκε με τον προηγούμενο διάλογο του Fontwork.