Όλα τα διαγράμματα

Ενημερώνει τα διαγράμματα στο τρέχον έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση - Όλα τα διαγράμματα