Αρίθμηση γραμμών

Προσθέτει ή αφαιρεί και μορφοποιεί τους αριθμούς γραμμών στο τρέχον έγγραφο. Για να εξαιρέσετε μία παράγραφο από την αρίθμηση γραμμών, πατήστε στην παράγραφο, επιλέξτε Μορφή - Παράγραφος, πατήστε στην καρτέλα Αρίθμηση και ύστερα καθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου Να συμπεριλαμβάνεται αυτή η παράγραφος στην αρίθμηση γραμμών. Μπορείτε επίσης να εξαιρέσετε μια τεχνοτροπία παραγράφου από την αρίθμηση γραμμών.

Εικονίδιο σημείωσης

Οι αριθμοί γραμμών δεν είναι διαθέσιμοι σε μορφοποίηση HTML.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση γραμμών (όχι για μορφή HTML)


Εμφάνιση αρίθμησης

Προσθέτει αριθμούς γραμμής στο τρέχον έγγραφο.

Προβολή

Ορίστε τις ιδιότητες της αρίθμησης γραμμών.

Τεχνοτροπία χαρακτήρων

Επιλέξτε την επιθυμητή τεχνοτροπία μορφοποίησης για τους αριθμούς γραμμής.

Μορφοποίηση

Επιλέξτε την επιθυμητή τεχνοτροπία αρίθμησης.

Θέση

Επιλέξτε τη θέση εμφάνισης των αριθμών γραμμής.

Διάστιχο

Εισάγετε το επιθυμητό μήκος του διαστήματος μεταξύ των αριθμών των γραμμών και του κειμένου.

Διάστημα

Εισάγετε το διάστημα μέτρησης για τους αριθμούς γραμμής.

Διαχωριστικό

Μπορείτε να εισάγετε ένα διαχωριστικό χαρακτήρα που θα εμφανίζεται μεταξύ των αριθμών των γραμμών εάν το διάστημα καταμέτρησης είναι περισσότερο από ένα.

Κείμενο

Εισάγετε το επιθυμητό κείμενο ως διαχωριστικό.

Κάθε

Εισάγετε τον αριθμό γραμμών που θα αφήσετε μεταξύ διαχωριστικών.

Εικονίδιο σημείωσης

Διαχωριστικά εμφανίζονται μόνο σε γραμμές που δεν είναι αριθμημένες.


Πλήθος

Προσδιορίστε αν θα περιλαμβάνονται κενές παράγραφοι ή γραμμές στα πλαίσια κειμένου στην καταμέτρηση γραμμών.

Κενές γραμμές

Περιλαμβάνει κενές παραγράφους στη μέτρηση γραμμών.

Γραμμές σε πλαίσια κειμένου

Προσθέτει αριθμούς γραμμών στο κείμενο σε πλαίσια κειμένου. Η αρίθμηση ξαναρχίζει σε κάθε πλαίσιο κειμένου και εξαιρείται από την καταμέτρηση γραμμών στην κύρια περιοχή κειμένου του εγγράφου. Στα συνδεμένα πλαίσια, η αρίθμηση δεν ξαναρχίζει.

Επανεκκίνηση σε κάθε νέα σελίδα

Ξαναρχίζει την αρίθμηση γραμμών στην κορυφή κάθε σελίδας στο έγγραφο.

Προσθήκη αριθμών γραμμής