Μορφοποίηση σελίδας

Ενημερώνει τις μορφοποιήσεις της σελίδας στο έγγραφο και υπολογίζει ξανά το συνολικό αριθμό των σελίδων που εμφανίζεται στην Γραμμή κατάστασης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

ΕπιλέξτεΕργαλεία - Ενημέρωση - Αναμόρφωση σελίδων


Σε μεγάλα έγγραφα, η ανανέωση της μορφοποίησης της σελίδας μπορεί να διαρκέσει κάμποσο.