Υποσημειώσεις

Καθορίζει τη μορφοποίηση υποσημειώσεων και σημειώσεων τέλους.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους - Υποσημειώσεις


Εικονίδιο σημείωσης

Για να ορίσετε πρόσθετη επιλογή για υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους, επιλέξτε Μορφή - Σελίδα και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Υποσημείωση.


Αυτόματη αρίθμηση

Αρίθμηση

Επιλέξτε την επιθυμητή τεχνοτροπία αρίθμησης για υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους.

Επιλογή

Περιγραφή

A, B, C

Κεφαλαία

a, b, c

Πεζά

I, II, III

Ρωμαϊκοί αριθμοί (κεφαλαίοι χαρακτήρες)

i, ii, iii

Ρωμαϊκοί αριθμοί (πεζοί χαρακτήρες)

1, 2, 3

Αραβικά αριθμητικά

A,... AA,... AAA,...

Αλφαβητική αρίθμηση με κεφαλαία γράμματα. Όταν τελειώσουν και τα 26 γράμματα των λατινικών, η αρίθμηση ξεκινά πάλι από το "ΑΑ".

a,... aa,... aaa,...

Αλφαβητική αρίθμηση με πεζά γράμματα. Όταν τελειώσουν και τα 26 γράμματα των λατινικών, η αρίθμηση ξεκινά πάλι από το "aa".


Αρίθμηση

Διαλέξτε την επιλογή αρίθμησης για τις υποσημειώσεις.

Επιλογή

Σημασία

Ανά σελίδα

Επανεκκινεί την αρίθμηση των υποσημειώσεων από την κορυφή κάθε σελίδας. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν το πλαίσιο ελέγχου Τέλος σελίδας είναι επιλεγμένο στην περιοχή Θέση.

Ανά κεφάλαιο

Επανεκκινεί την αρίθμηση των υποσημειώσεων από την αρχή κάθε κεφαλαίου.

Ανά έγγραφο

Αριθμεί συνεχόμενα τις υποσημειώσεις στο έγγραφο.


Έναρξη στο

Εισάγετε τον αριθμό για την πρώτη υποσημείωση στο έγγραφο. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν επιλέξατε "Ανά έγγραφο" στο πλαίσιο Καταμέτρηση.

Πριν από

Εισάγετε το κείμενο που επιθυμείτε να εμφανίζεται μπροστά από τον αριθμό της υποσημείωσης στο κείμενο της σημείωσης. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε "Στο " για να εμφανίζεται "Στο 1".

Μετά από

Εισάγετε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται ύστερα από τον αριθμό της υποσημείωσης στο κείμενο της σημείωσης. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε ")" για να εμφανίζεται "1)".

Εικονίδιο συμβουλής

Οι αριθμοί υποσημειώσεων αφήνονται στοιχισμένοι από προεπιλογή στην περιοχή υποσημειώσεων. Για σωστά στοιχισμένους αριθμούς υποσημειώσεων επεξεργαστείτε πρώτα την τεχνοτροπία παραγράφου Υποσημείωση. Πατήστε F11 για να ανοίξετε τον διάλογο Τεχνοτροπίες και επιλέξτε Υποσημείωση από τον κατάλογο των τεχνοτροπιών παραγράφου. Ανοίξτε το τοπικό μενού με δεξί πάτημα και επιλέξτε Τροποποίηση. Μεταβείτε στη σελίδα της καρτέλας Εσοχές & διάκενα και ορίστε την εσοχή σε 0 πριν και μετά την παράγραφο, συμπεριλαμβάνοντας την πρώτη γραμμή. Στη σελίδα της καρτέλας Καρτέλες δημιουργήστε μια καρτέλα δεξιού τύπου στις 12 στιγμές και μια καρτέλα αριστερού τύπου στις 14 στιγμές. Έπειτα στον διάλογο Ρυθμίσεις υποσημειώσεων/σημειώσεων τέλους εισάγετε \tστα πλαίσια επεξεργασίας Πριν και Μετά.


Θέση

Τέλος της σελίδας

Εμφανίζει τις υποσημειώσεις στο τέλος της σελίδας.

Τέλος εγγράφου

Εμφανίζει τις υποσημειώσεις στο τέλος του εγγράφου ως σημειώσεις τέλους.

Τεχνοτροπίες

Για να βεβαιωθείτε ότι θα υπάρχει ομοιόμορφη εμφάνιση για τις υποσημειώσεις στο έγγραφό σας, δώστε μια τεχνοτροπία παραγράφου στις υποσημειώσεις.

Παράγραφος

Επιλέξτε την τεχνοτροπία παραγράφου για το κείμενο της υποσημείωσης.

Σελίδα

Επιλέξτε την επιθυμητή τεχνοτροπία σελίδας για τις υποσημειώσεις.

Εικονίδιο σημείωσης

Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν το πλαίσιο ελέγχου Τέλος εγγράφου είναι επιλεγμένο στην περιοχή Θέση.


Τεχνοτροπίες χαρακτήρων

Μπορείτε να δώσετε τεχνοτροπίες σε αγκυρώσεις υποσημειώσεων και σε κείμενο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προκαθορισμένες τεχνοτροπίες υποσημείωσης, ή να χρησιμοποιήστε μια διαφορετική τεχνοτροπία.

Περιοχή κειμένου

Επιλέξτε την επιθυμητή τεχνοτροπία χαρακτήρων για αγκιστρώσεις υποσημείωσης στην περιοχή του κειμένου του εγγράφου σας.

Περιοχή υποσημειώσεων

Επιλέξτε την επιθυμητή τεχνοτροπία χαρακτήρων για τους αριθμούς των υποσημειώσεων στην περιοχή υποσημείωσης.

Σημείωση συνέχειας

Στο τέλος της υποσημείωσης

Εισάγετε το κείμενο που επιθυμείτε να εμφανίζεται όταν οι υποσημειώσεις συνεχίζονται στην επόμενη σελίδα, για παράδειγμα, "Συνεχίζεται στη σελίδα ". Το LibreOffice Writer εισάγει αυτόματα τον αριθμό της επόμενης σελίδας.

Στην αρχή της επόμενης σελίδας

Εισάγετε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στη σελίδα, όπου συνεχίζονται οι υποσημειώσεις, για παράδειγμα, "Συνεχίζεται από τη σελίδα ". Το LibreOffice Writer εισάγει αυτόματα τον αριθμό της προηγούμενης σελίδας.