Ρυθμίσεις υποσημειώσεων/σημειώσεων τέλους

Καθορίζει τις ρυθμίσεις εμφάνισης για τις υποσημειώσεις και τις σημειώσεις τέλους.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους


Υποσημειώσεις

Καθορίζει τη μορφοποίηση υποσημειώσεων και σημειώσεων τέλους.

Σημειώσεις τέλους

Καθορίζει τη μορφοποίηση για τις σημειώσεις τέλους. Ο τύπος της αρίθμησης σημειώσεων τέλους και οι τεχνοτροπίες που θα εφαρμοστούν είναι οι διαθέσιμες επιλογές.