Αρίθμηση

Καθορίζει τη μορφή των αριθμών και την ιεραρχία για την αρίθμηση κεφαλαίων στο τρέχον έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίου - Αρίθμηση


Επίπεδο

Πατήστε στο κεφάλαιο και το επίπεδο διάρθρωσης που επιθυμείτε να τροποποιήσετε και ύστερα καθορίστε τις επιλογές αρίθμησης για το επίπεδο. Για να εφαρμόσετε τις επιλογές αρίθμησης, εκτός από τις τεχνοτροπίες παραγράφου, σε όλα τα επίπεδα, πατήστε στο "1-10".

Αρίθμηση

Καθορίστε τη μορφοποίηση για το επιλεγμένο επίπεδο διάρθρωσης.

Τεχνοτροπία παραγράφου

Επιλέξτε την τεχνοτροπία παραγράφου που επιθυμείτε να αναθέσετε στο επιλεγμένο κεφάλαιο και επίπεδο διάρθρωσης. Εάν πατήσετε στο "Κανένα", δεν ορίζεται το επιλεγμένο επίπεδο διάρθρωσης.

Αριθμός

Επιλέξτε την τεχνοτροπία αρίθμησης που επιθυμείτε να εφαρμόσετε στο επιλεγμένο επίπεδο διάρθρωσης.

Επιλογή

Περιγραφή

A, B, C, ...

Κεφαλαία γράμματα

a, b, c, ...

Πεζά γράμματα

I, II, III, ...

Ρωμαϊκά αριθμητικά (κεφαλαία)

i, ii, iii, ...

Ρωμαϊκά αριθμητικά (πεζά)

1, 2, 3, ...

Αραβικά αριθμητικά

A,... AA,... AAA,...

Αλφαβητική αρίθμηση με ταυτόσημα κεφαλαία γράμματα, όπου ο αριθμός των γραμμάτων υποδεικνύει το επίπεδο κεφαλαίου. Για παράδειγμα, ο δεύτερος αριθμός στο επίπεδο τρία είναι "BBB".

a,... aa,... aaa,...

Αλφαβητική αρίθμηση με ταυτόσημα πεζά γράμματα, όπου ο αριθμός των γραμμάτων υποδεικνύει το επίπεδο κεφαλαίου. Για παράδειγμα, ο τρίτος αριθμός στο επίπεδο δύο είναι "γγ".

Κανένα

Κανένα σύμβολο αρίθμησης. Μόνο ο χαρακτήρας ή το σύμβολο που ορίζεται στα πεδία Διαχωριστικό εμφανίζεται στην αρχή της αριθμημένης γραμμής.


Τεχνοτροπία χαρακτήρων

Επιλέξτε τη μορφοποίηση για τον χαρακτήρα αρίθμησης.

Εμφάνιση υποεπιπέδων

Επιλέξτε τον αριθμό των επιπέδων διάρθρωσης που θα συμπεριλαμβάνονται στην αρίθμηση κεφαλαίων. Για παράδειγμα, επιλέξτε "3" για να εμφανίζονται τρία επίπεδα στην αρίθμηση κεφαλαίων: 1.1.1

Διαχωριστικό πριν

Εισάγετε το κείμενο που επιθυμείτε να εμφανίζεται πριν τον αριθμό κεφαλαίου. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε "Κεφάλαιο " για να εμφανίζεται "Κεφάλαιο 1".

Διαχωριστικό μετά

Εισάγετε το κείμενο που επιθυμείτε να εμφανίζεται ύστερα από τον αριθμό κεφαλαίου. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε μία τελεία (.) για να εμφανίζεται "1."

Έναρξη στο

Εισάγετε τον αριθμό από το οποίο επιθυμείτε να επανεκκινεί η αρίθμηση κεφαλαίων.