Εφαρμογή

Μορφοποιεί αυτόματα το αρχείο σύμφωνα με τις επιλογές που ορίσατε στο Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση Επιλογές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Εφαρμογή


Απενεργοποίηση αυτόματης διόρθωσης

Όταν εφαρμόζετε αυτόματες μορφοποιήσεις, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

Αυτόματη διόρθωση επικεφαλίδων

Μία παράγραφος μορφοποιείται ως επικεφαλίδα όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:

  1. η παράγραφος ξεκινά με κεφαλαίο γράμμα

  2. η παράγραφος δεν τελειώνει με σημείο στίξης

  3. υπάρχει κενή παράγραφος πάνω και κάτω από την παράγραφο

Αυτόματη διόρθωση για Κουκκίδες / Αρίθμηση

Για να δημιουργήσετε έναν κατάλογο με κουκκίδες, πληκτρολογήστε μία παύλα (-), ένα άστρο (*), ή το σύμβολο αθροίσματος (+), ακολουθούμενο από κενό ή στηλοθέτη στην αρχή της παραγράφου.

Για να δημιουργήσετε έναν αριθμημένη κατάλογο, πληκτρολογήστε έναν αριθμό ακολουθούμενο από μία τελεία (.) και ένα κενό ή στηλοθέτη στην αρχή της παραγράφου.

Εικονίδιο σημείωσης

Η αυτόματη αρίθμηση εφαρμόζεται μόνο σε μορφοποιημένες παραγράφους με τις τεχνοτροπίες παραγράφου Τυπικό, Σώμα κειμένου ή Εσοχή σώματος κειμένου.


Αυτόματη διόρθωση για διαχωριστικές γραμμές

Αν πληκτρολογήσετε τρεις ή περισσότερες παύλες (---), χαρακτήρες υπογράμμισης (___) ή σύμβολα ίσον (===) στη γραμμή και ύστερα πιέσετε το πλήκτρο Enter, η παράγραφος αντικαθίσταται από μία οριζόντια γραμμή με το ίδιο πλάτος με τη σελίδα. Η γραμμή είναι ουσιαστικά το κάτω όριο της προηγούμενης παραγράφου. Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

  1. Τρεις παύλες (-) δίνουν μία απλή γραμμή (με πάχος 0,05 στιγμές, και κενό 0,75 χιλιοστά).

  2. Τρεις χαρακτήρες υπογράμμισης (_) δίνουν μία απλή γραμμή (με πάχος 1 στιγμή και κενό 0,75 χιλιοστά).

  3. Τρία σύμβολα ίσον (=) δίνουν μία διπλή γραμμή (με πάχος 1,10 στιγμές, και διάστημα 0,75 χιλιοστά).