Συνδυασμός

Ελάχιστο μέγεθος

Εισάγετε το ελάχιστο μήκος για να συνδυάσετε παραγράφους με μονή γραμμή ως ποσοστό του πλάτους σελίδας.