Κατά την πληκτρολόγηση

Μορφοποιεί αυτόματα το έγγραφο ενώ πληκτρολογείτε. Για να καθορίσετε τις επιλογές μορφοποίησης, επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση Επιλογές και μετά πατήστε στην καρτέλα Επιλογές .

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Κατά την πληκτρολόγηση


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη διόρθωση για τη μορφοποίηση εγγράφων και αρχείων απλού κειμένου ASCII, αλλά όχι για χαρακτήρες που έχετε μορφοποιήσει χειροκίνητα. Η αυτόματη συμπλήρωση λέξεων πραγματοποιείται μόνο μετά την πληκτρολόγηση μιας λέξης για δεύτερη φορά στο έγγραφο.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να αντιστρέψετε την τελευταία ενέργεια της Αυτόματης διόρθωσης, επιλέξτε Επεξεργασία - Αναίρεση.


Άλλοι κανόνες αυτόματης μορφοποίησης