Αυτόματη διόρθωση

Μορφοποιεί αυτόματα το αρχείο σύμφωνα με τις επιλογές που ορίσατε στο Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση


Κατά την πληκτρολόγηση

Μορφοποιεί αυτόματα το έγγραφο ενώ πληκτρολογείτε. Για να καθορίσετε τις επιλογές μορφοποίησης, επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση Επιλογές και μετά πατήστε στην καρτέλα Επιλογές .

Εφαρμογή

Μορφοποιεί αυτόματα το αρχείο σύμφωνα με τις επιλογές που ορίσατε στο Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση Επιλογές.

Εφαρμογή και επεξεργασία αλλαγών

Μορφοποιεί αυτόματα το αρχείο σύμφωνα με τις επιλογές που έχουν οριστεί στο Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση Επιλογές. Θα ερωτηθείτε μέσω ενός διαλόγου, εάν αποδέχεστε ή απορρίπτετε τις αλλαγές.

Επιλογές Αυτόματης διόρθωσης

Ανοίγει τον διάλογο αυτόματης διόρθωσης.

Για να ανοίξετε τον διάλογο Αυτόματη μορφοποίηση για πίνακες, πατήστε σε ένα κελί του πίνακα και ύστερα επιλέξτε Πίνακας - Αυτόματη μορφοποίηση.