Τεχνοτροπίες

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο της πλευρικής στήλης Τεχνοτροπίες για να εφαρμόσετε, να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να αφαιρέσετε τεχνοτροπίες μορφοποίησης. Διπλοπατήστε σε μία καταχώριση για να εφαρμόσετε την τεχνοτροπία.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες

Στη γραμμή Μορφοποίηση, πατήστε

Εικονίδιο

Τεχνοτροπίες


Για να προσαρτήστε το παράθυρο Τεχνοτροπίες, μεταφέρετε τη γραμμή τίτλου του στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά του χώρου εργασίας. Για να αποπροσαρτήσετε το παράθυρο, διπλοπατήστε στον ελεύθερο χώρο στη γραμμή εργαλείων του.

Από προεπιλογή, το παράθυρο Τεχνοτροπίες εμφανίζει μια προεπισκόπηση των διαθέσιμων τεχνοτροπιών. Οι προεπισκοπήσεις μπορούν να απενεργοποιηθούν στο Ρύθμιση προχωρημένων ορίζοντας την ιδιότητα /org.openoffice.Office.Common/StylesAndFormatting Preview σε false.

Πως θα εφαρμόσετε μια τεχνοτροπία:

  1. Επιλέξτε το κείμενο. Για να εφαρμόσετε μια τεχνοτροπία χαρακτήρων σε μία λέξη, πατήστε στη λέξη. Για να εφαρμόσετε μια τεχνοτροπία παραγράφου, πατήστε στην παράγραφο.

  2. Διπλοπατήστε στην τεχνοτροπία στο παράθυρο Τεχνοτροπίες.

Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε να αναθέσετε πλήκτρα συντόμευσης σε τεχνοτροπίες στη σελίδα της καρτέλας Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο.


Η γραμμή εργαλείων Τεχνοτροπίες περιέχει εικονίδια για τη μορφοποίηση των εγγράφων σας:

Κατηγορία τεχνοτροπίας

Εικονίδιο

Τεχνοτροπίες παραγράφου

Εμφανίζει τις τεχνοτροπίες μορφοποίησης για παραγράφους. Χρησιμοποιήστε τις τεχνοτροπίες παραγράφου για να εφαρμόσετε την ίδια μορφοποίηση, όπως γραμματοσειρά, αρίθμηση και διάταξη σε παραγράφους στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο

Τεχνοτροπίες χαρακτήρων

Εμφανίζει τις τεχνοτροπίες μορφοποίησης για χαρακτήρες. Χρησιμοποιήστε τις τεχνοτροπίες χαρακτήρων για να εφαρμόσετε τεχνοτροπίες γραμματοσειράς στο επιλεγμένο κείμενο σε μία παράγραφο.

Εικονίδιο

Τεχνοτροπίες πλαισίου

Εμφανίζει τις τεχνοτροπίες μορφοποίησης για πλαίσια. Χρησιμοποιήστε τις τεχνοτροπίες πλαισίων για να μορφοποιήσετε τις διατάξεις πλαισίων και τη θέση.

Εικονίδιο

Τεχνοτροπίες σελίδας

Εμφανίζει τις τεχνοτροπίες μορφοποίησης για σελίδες. Χρησιμοποιήστε τις τεχνοτροπίες σελίδας για να καθορίσετε τις διατάξεις σελίδας, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας κεφαλίδων και υποσέλιδων.

Εικονίδιο

Κατάλογος τεχνοτροπιών

Εμφανίζει τις τεχνοτροπίες μορφοποίησης για αριθμημένους καταλόγους και καταλόγους με κουκκίδες. Χρησιμοποιήστε τις τεχνοτροπίες καταλόγου για να μορφοποιήσετε τους χαρακτήρες αρίθμησης και κουκκίδων και να ορίσετε τις εσοχές.

Εικονίδιο

Λειτουργία μορφής συμπλήρωσης

Εφαρμόζει την επιλεγμένη τεχνοτροπία στο αντικείμενο ή το κείμενο που επιλέγετε στο έγγραφο. Πατήστε σε αυτό το εικονίδιο και ύστερα μεταφέρετε μία επιλογή στο έγγραφο για να εφαρμόσετε την τεχνοτροπία. Για να βγείτε από αυτήν τη λειτουργία, πατήστε στο εικονίδιο ξανά, ή πιέστε το πλήκτρο Esc.

Εικονίδιο

Νέα τεχνοτροπία από επιλογή

Ανοίγει ένα υπομενού με περισσότερες εντολές.

Νέα τεχνοτροπία από επιλογή

Δημιουργεί μια νέα τεχνοτροπία με βάση τη μορφοποίηση της τρέχουσας παραγράφου, σελίδας, ή επιλογής.

Ενημέρωση τεχνοτροπίας

Τα χειροκίνητα μορφοποιημένα χαρακτηριστικά του κειμένου στη θέση του δρομέα στο έγγραφο θα προστεθούν στην τεχνοτροπία που είναι επιλεγμένη στο παράθυρο τεχνοτροπίες.

Φόρτωση τεχνοτροπίας

Ανοίγει τον διάλογο Φόρτωση τεχνοτροπιών για να εισάγετε τεχνοτροπίες από ένα άλλο έγγραφο.

Εικονίδιο συμβουλής

Περισσότερες πληροφορίες για τις τεχνοτροπίες.


Εφαρμοσμένες τεχνοτροπίες

Αποδίδει μια τεχνοτροπία στην τρέχουσα παράγραφο, στις επιλεγμένες παραγράφους ή σε ένα επιλεγμένο αντικείμενο.