Τεχνοτροπία χαρακτήρων

Εδώ, μπορείτε να δημιουργήστε μια τεχνοτροπία γραμματοσειράς.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος Τροποποίηση/Δημιουργία (για τεχνοτροπίες χαρακτήρων)


Διαχείριση

Ρυθμίζει τις ιδιότητες για την επιλεγμένη τεχνοτροπία.

Καθορίζει τη μορφοποίηση και την γραμματοσειρά που επιθυμείτε να εφαρμόσετε.

Εφέ γραμματοσειράς

Καθορίστε τα εφέ γραμματοσειράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Παρασκήνιο

Ρυθμίστε το χρώμα ή τα γραφικά που θα χρησιμοποιήσετε για παρασκήνιο.

Υποστήριξη ασιατικών γλωσσών

Αυτές οι εντολές μπορούν να προσπελαστούν μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Καθορίστε τη θέση, κλιμάκωση, περιστροφή και διάκενο για χαρακτήρες.

Ασιατική διάταξη

Προσδιορίζει τις επιλογές για γράψιμο σε διπλές γραμμές για Ασιατικές γλώσσες. Επιλέξτε τους χαρακτήρες στο κείμενό σας, και μετά επιλέξτε αυτή την εντολή.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε εκείνες που ίσχυαν κατά το άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου. Δεν εμφανίζεται ερώτημα επιβεβαίωσης όταν κλείνετε το παράθυρο διαλόγου.

Προεπιλογή

Επαναφέρει τις τιμές που είναι ορατές στο παράθυρο διαλόγου στις προεπιλεγμένες κατά την εγκατάσταση.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Δεν εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης πριν επαναφερθούν οι αρχικές ρυθμίσεις.