Διαγραφή

Διαγράφει τις επιλεγμένες γραμμές από τον πίνακα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Πίνακας - Διαγραφή - Γραμμές

Στη γραμμή Πίνακας, πατήστε

Εικονίδιο

Διαγραφή γραμμής