Στήλες

Καθορίστε τις ιδιότητες του πλάτους της στήλης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Πίνακας - Ιδιότητες - Στήλες


Προσαρμογή πλάτους πίνακα

Μειώνει ή αυξάνει το πλάτος του πίνακα με τροποποιημένο πλάτος στήλης. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν είναι επιλεγμένο το Αυτόματα στην περιοχή Στοίχιση στην καρτέλα Πίνακας.

Αναλογική στοίχιση στηλών

Αν είναι δυνατό, να αλλαχθεί το πλάτος της στήλης ώστε να είναι ίσο σε κάθε στήλη. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη αν είναι επιλεγμένο το Αυτόματα στην περιοχή Στοίχιση στην καρτέλα Πίνακας.

Υπολειπόμενος χώρος

Εμφανίζει τον διαθέσιμο χώρο για προσαρμογή του πλάτους των στηλών. Για να ορίσετε το πλάτος του πίνακα, πατήστε στην καρτέλα Πίνακας.

Πλάτος στήλης

Καθορίστε τα πλάτη στηλών για τον πίνακα.

Πλάτος στηλών

Εισάγετε το πλάτος που επιθυμείτε για τη στήλη.

Αριστερό βέλος

Εμφανίζει τις στήλες του πίνακα που βρίσκονται στα αριστερά της τρέχουσας στήλης.

Δεξί βέλος

Εμφανίζει τις στήλες του πίνακα που βρίσκονται στα δεξιά της τρέχουσας στήλης.

Επεξεργασία πινάκων με χρήση του πληκτρολογίου