Εικόνα

Μορφοποιεί το μέγεθος, την θέση και άλλες ιδιότητες της επιλεγμένης εικόνας.

Μπορείτε επίσης να μεταβάλετε μερικές από τις ιδιότητες της επιλεγμένης εικόνας με τα πλήκτρα συντόμευσης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Εικόνα

Επιλέξτε το πλήκτρο Εισαγωγή - Εικόνα - Από αρχείο - Ιδιότητες

Στη γραμμή Εικόνα (όταν είναι επιλεγμένες εικόνες), πατήστε

Εικονίδιο

Ιδιότητες γραφικών


Ο διάλογος Εικόνα περιέχει τις παρακάτω σελίδες καρτελών:

Τύπος

Καθορίζει το μέγεθος και την θέση του επιλεγμένου αντικειμένου ή πλαισίου σε μία σελίδα.

Επιλογές

Καθορίζει τις ιδιότητες για το επιλεγμένο αντικείμενο, γραφικό ή πλαίσιο.

Αναδίπλωση

Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα αναδιπλώνεται το κείμενο γύρω από ένα αντικείμενο. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε το διάστιχο μεταξύ του κειμένου και του αντικειμένου.

Υπερσύνδεσμος

Καθορίστε τις ιδιότητες του υπερσυνδέσμου για το επιλεγμένο γραφικό, πλαίσιο, ή αντικείμενο OLE.

Εικόνα

Ορίστε την αναστροφή και τις επιλογές του συνδέσμου για την επιλεγμένη εικόνα.

Περικοπή

Επεξεργάζεται ή κλιμακώνει το επιλεγμένο γραφικό. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε το γραφικό στο αρχικό του μέγεθος.

Περιγράμματα

Θέτει τις επιλογές περιγραμμάτων για τα επιλεγμένα αντικείμενα στο Writer ή στο Calc.

Παρασκήνιο

Ρυθμίστε το χρώμα ή τα γραφικά που θα χρησιμοποιήσετε για παρασκήνιο.

Μακροεντολή

Προσδιορίζει τη μακροεντολή που θα εκτελείται όταν πατάτε σε μια εικόνα, πλαίσιο, ή ένα αντικείμενο OLE.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.