Στήλες

Καθορίζει τον αριθμό στηλών και τη διάταξη στηλών για μια τεχνοτροπία σελίδας, πλαισίου, ή ενότητας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Σελίδα - Στήλες

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Στήλες

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος της καρτέλας Τροποποίηση/Δημιουργία - Στήλες

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πλαίσιο - Πλαίσιο - Στήλες

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή/Μορφή - Ενότητες - Στήλες


Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Μπορείτε να επιλέξετε από τις προκαθορισμένες διατάξεις στηλών, ή να δημιουργήσετε τη δική σας. Όταν εφαρμόζετε μία διάταξη σε μια τεχνοτροπία σελίδας, όλες οι σελίδες που χρησιμοποιούν την τεχνοτροπία ενημερώνονται. Παρόμοια, όταν εφαρμόζετε μία διάταξη στηλών σε μια τεχνοτροπία πλαισίου, όλα τα πλαίσια που χρησιμοποιούν την τεχνοτροπία ενημερώνονται. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη διάταξη στηλών για ένα απλό πλαίσιο.

Στήλες

Εισάγετε τον αριθμό στηλών που θέλετε στη σελίδα, στο πλαίσιο, ή στην ενότητα.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από τις προκαθορισμένες διατάξεις στηλών.

Πεδία επιλογής

Ισοκατανομή περιεχομένων σε όλες τις στήλες

Ισοκατανέμει το κείμενο σε ενότητες πολλαπλών στηλών.

Πλάτος και απόσταση

Εάν δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματο πλάτος, εισάγετε το πλάτος και τις επιλογές απόστασης για τις στήλες.

(Αριθμός στήλης)

Εμφανίζει τον αριθμό στήλης, καθώς και το πλάτος και την απόσταση από τις παρακείμενες στήλες.

Αριστερό βέλος

Μετακινεί την προβολή στηλών κατά μία στήλη προς τα αριστερά.

Εικονίδιο

Αριστερό βέλος

Δεξί βέλος

Μετακινεί την προβολή στηλών κατά μία στήλη προς τα δεξιά.

Εικονίδιο

Δεξί βέλος

Πλάτος

Εισάγετε το πλάτος της στήλης.

Διάστιχο

Εισάγετε το μήκος του διαστήματος που θέλετε να αφήσετε μεταξύ των στηλών.

Αυτόματο πλάτος

Δημιουργεί στήλες ίσου πλάτους.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει μια προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Η προεπισκόπηση της διάταξης στηλών εμφανίζει μόνο τις στήλες και όχι την περιβάλλουσα σελίδα.

Διαχωριστική γραμμή

Η περιοχή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν η διάταξή σας περιέχει περισσότερες από μία στήλες.

Γραμμή

Επιλέξτε την τεχνοτροπία μορφοποίησης για τη διαχωριστική γραμμή στηλών. Αν δεν θέλετε μία διαχωριστική γραμμή, επιλέξτε "Καμία".

Ύψος

Εισάγετε το μήκος της διαχωριστικής γραμμή ως ποσοστό του ύψους της περιοχής στηλών.

Θέση

Επιλέξτε την κατακόρυφη στοίχιση της διαχωριστικής γραμμή. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν ή τιμή Ύψος της γραμμής είναι μικρότερη από 100%.

Εφαρμογή σε

Επιλέξτε το στοιχείο στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε τη διάταξη στηλών. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε πρόσβαση σε αυτό τον διάλογο επιλέγοντας Μορφή - Στήλες.

Ιδιότητες

Κατεύθυνση κειμένου

Διευκρινίστε την κατεύθυνση κειμένου για μια παράγραφο που χρησιμοποιεί την σύνθετη διαμόρφωση κειμένων (CTL). Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι μόνο διαθέσιμο εάν υποστηρίζεται και επιτρέπεται η σύνθετη διαμόρφωση κειμένων.