Τεχνοτροπία σελίδας

Καθορίστε τις τεχνοτροπίες μορφοποίησης και τη διάταξη για την τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας, συμπεριλαμβανομένων των περιθωρίων σελίδας, των κεφαλίδων και των υποσέλιδων και του παρασκηνίου της σελίδας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Σελίδα

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος Δημιουργία/Τροποποίηση (για τεχνοτροπίες σελίδων)


Διαχείριση

Ρυθμίζει τις ιδιότητες για την επιλεγμένη τεχνοτροπία.

Σελίδα

Σας επιτρέπει να καθορίσετε την διάταξη σελίδων για έγγραφα μίας ή πολλών σελίδων, όπως επίσης την αρίθμηση και τη μορφή χαρτιού.

Παρασκήνιο

Ρυθμίστε το χρώμα ή τα γραφικά που θα χρησιμοποιήσετε για παρασκήνιο.

Κεφαλίδα

Προσθέτει μία κεφαλίδα στην τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας. Μία κεφαλίδα είναι μία περιοχή στην κορυφή του περιθωρίου της σελίδας, όπου μπορείτε να προσθέσετε κείμενο ή γραφικά.

Υποσέλιδο

Προσθέτει υποσέλιδο στην τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας. Ένα υποσέλιδο είναι μία περιοχή στον πυθμένα του περιθωρίου της σελίδας, όπου μπορείτε να προσθέσετε κείμενο ή γραφικά.

Περιγράμματα

Θέτει τις επιλογές περιγραμμάτων για τα επιλεγμένα αντικείμενα στο Writer ή στο Calc.

Στήλες

Καθορίζει τον αριθμό στηλών και τη διάταξη στηλών για μια τεχνοτροπία σελίδας, πλαισίου, ή ενότητας.

Υποσημείωση

Καθορίζει τις επιλογές διάταξης για τις υποσημειώσεις, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής που διαχωρίζει την υποσημείωση από το κύριο σώμα του εγγράφου.

Υποστήριξη ασιατικών γλωσσών

Αυτές οι εντολές μπορούν να προσπελαστούν μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Πλέγμα κειμένου

Προσθέτει πλέγμα κειμένου στην τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν η υποστήριξη ασιατικών γλωσσών είναι ενεργή στο Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες του πλαισίου διαλόγου επιλογές.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.