Διάρθρωση & Αρίθμηση

Προσθέτει ή αφαιρεί επίπεδο διάρθρωσης, αρίθμηση, ή κουκκίδες από την παράγραφο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την τεχνοτροπία αρίθμησης που θα χρησιμοποιηθεί και να επαναφέρετε την αρίθμηση σε μια αριθμημένη λίστα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Διάρθρωση & αρίθμηση

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε την καρτέλα του μενού περιβάλλοντος Τροποποίηση/Δημιουργία - Διάρθρωση & αρίθμηση (τεχνοτροπίες παραγράφου)


  1. Για να μεταβάλετε τις επιλογές αρίθμησης για τις παραγράφους που χρησιμοποιούν την ίδια τεχνοτροπία παραγράφου, επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες και μετά πατήστε στο εικονίδιο Τεχνοτροπίες παραγράφου. Δεξιοπατήστε στην τεχνοτροπία από τη λίστα, επιλέξτε Τροποποίηση και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Διάρθρωση & Αρίθμηση.

  2. Για να μεταβάλετε τις επιλογές αρίθμησης για τις επιλεγμένες παραγράφους, επιλέξτε Μορφή -Παράγραφος και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Διάρθρωση & Αρίθμηση.

Επίπεδο διάρθρωσης

Αναθέτει ένα επίπεδο διάρθρωσης από το 1 ως το 10 στις επιλεγμένες παραγράφους ή στις τεχνοτροπίες παραγράφων. Επιλέξτε Σώμα κειμένου για να επαναφέρετε το επίπεδο αρίθμησης.

Αρίθμηση

Τεχνοτροπία αρίθμησης

Επιλέξτε την Τεχνοτροπία αρίθμησης που θέλετε να εφαρμόσετε στην παράγραφο. Αυτές οι τεχνοτροπίες εμφανίζονται επίσης στο παράθυρο Τεχνοτροπίες εάν πατήσετε στο εικονίδιο Τεχνοτροπία αρίθμησης.

Επεξεργασία τεχνοτροπίας

Επεξεργαστείτε τις ιδιότητες της επιλεγμένης τεχνοτροπίας αρίθμησης. Αυτές οι ιδιότητες θα εφαρμοστούν σε όλες τις παραγράφους που μορφοποιήθηκαν με τη δεδομένη τεχνοτροπία αρίθμησης.

Η ενότητα αυτή εμφανίζεται μόνο όταν επεξεργάζεστε τις ιδιότητες της τρέχουσας παραγράφου επιλέγοντας Μορφή - Παράγραφος.

Επανεκκίνηση από αυτήν την παράγραφο

Επανεκκινεί την αρίθμηση στην τρέχουσα παράγραφο.

Έναρξη με

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και έπειτα εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να δώσετε στην παράγραφο.

Κουμπί αυξομείωσης "Έναρξη με"

Εισάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε να αναθέσετε στην παράγραφο. Οι ακόλουθες παράγραφοι αριθμούνται συνεχόμενα από τον αριθμό που εισάγετε εδώ.

Αρίθμηση γραμμών

Καθορίστε τις επιλογές για την Αρίθμηση γραμμών. Για να προσθέσετε αριθμούς γραμμών στο έγγραφό σας, επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση γραμμών.

Να συμπεριληφθεί αυτή η παράγραφος στην αρίθμηση γραμμών

Συμπεριλαμβάνει την τρέχουσα παράγραφο στην αρίθμηση γραμμών.

Επανέναρξη από αυτήν την παράγραφο

Επανεκκινεί την αρίθμηση γραμμών στην τρέχουσα παράγραφο, ή από τον αριθμό που εισάγετε.

Έναρξη με

Εισάγετε τον αριθμό στον οποίο θα ξαναξεκινήσει η αρίθμηση γραμμών