Αλλαγή μεγέθους και μετακίνηση πλαισίων, αντικειμένων με το πληκτρολόγιο

Μπορείτε να αυξομειώσετε και να μετακινήσετε επιλεγμένα πλαίσια και αντικείμενα με το πληκτρολόγιο.

Για να μετακινήσετε ένα επιλεγμένο πλαίσιο ή αντικείμενο, πατήστε ένα πλήκτρο βέλους. Για να το μετακινήσετε κατά ένα εικονοστοιχείο, κρατήστε πατημένο το και μετά πατήστε ένα πλήκτρο βέλους.

Για να αυξομειώσετε ένα επιλεγμένο πλαίσιο ή αντικείμενο, πατήστε πρώτα Ctrl+Tab. Τώρα μία από τις λαβές θα αναβοσβήνει για να δείξει ότι επιλέγεται. Για να επιλεχθεί μια άλλη λαβή πατήστε Ctrl+Tab ξανά. Πατήστε το πλήκτρο βέλους για να αυξομειώσετε το αντικείμενο κατά μια μονάδα πλέγματος. Για να αυξομειώσετε κατά ένα εικονοστοιχείο, κρατήστε πατημένο το και έπειτα πατήστε ένα πλήκτρο βέλους.

Η αύξηση μετακίνησης αντικειμένου με το πληκτρολόγιο καθορίζεται από το πλέγμα του εγγράφου. Για αλλαγή των ιδιοτήτων του πλέγματος του εγγράφου, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Πλέγμα.

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου (Προσιτότητα LibreOffice Writer)