Ευρετήριο

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες όταν επιλέξετε Πίνακας περιεχομένων ως τύπο ευρετηρίου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία - Τύπος (όταν ο πίνακας περιεχομένων είναι ο επιλεγμένος τύπος)


Τύπος και τίτλος

Επιλέξτε τον τύπο και τον τίτλο του ευρετηρίου.

Τύπος

Επιλέξτε τον τύπο του ευρετηρίου που θέλετε να εισάγετε. Οι διαθέσιμες επιλογές σε αυτήν την καρτέλα εξαρτώνται από τον τύπο του ευρετηρίου που επιλέγετε. Αν ο δρομέας βρίσκεται σε ένα ευρετήριο όταν επιλέξετε το Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία, μπορείτε τότε να επεξεργαστείτε αυτό το ευρετήριο.

Τίτλος

Εισάγετε έναν τίτλο για το επιλεγμένο ευρετήριο.

Προστασία έναντι χειροκίνητων αλλαγών

Αποτρέπει την αλλαγή περιεχομένων του ευρετηρίου. Χειροκίνητες αλλαγές που κάνετε σε ένα ευρετήριο χάνονται όταν το ευρετήριο ανανεώνεται. Αν θέλετε ο δρομέας να κυλά μέσα από προστατευμένη περιοχή, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Βοηθήματα μορφοποίησης και έπειτα επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση δρομέα στην ενότητα Προστατευμένες περιοχές.

Δημιουργία ευρετηρίου για

Επιλέξτε αν θα δημιουργηθεί το ευρετήριο για το έγγραφο ή για το τρέχον κεφάλαιο.

Αξιολόγηση μέχρι το επίπεδο

Εισάγετε τον αριθμό των επιπέδων επικεφαλίδας που θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο.

Δημιουργία από

Η περιοχή αυτή καθορίζει ποιες πληροφορίες θα περιλαμβάνονται σε ένα ευρετήριο.

Διάρθρωση

Δημιουργεί το ευρετήριο χρησιμοποιώντας τη διάρθρωση των επιπέδων, δηλαδή, τις μορφοποιημένες παραγράφους με μια από τις προκαθορισμένες τεχνοτροπίες επικεφαλίδας (Επικεφαλίδα 1-10) που προστίθενται στο ευρετήριο.

Μπορείτε ακόμα να εκχωρήσετε τα επίπεδα διάρθρωσης στη σελίδα καρτέλας Διάρθρωση & Αρίθμηση του διαλόγου Μορφή - Παράγραφος.

Πρόσθετες τεχνοτροπίες

Συμπεριλαμβάνει τις τεχνοτροπίες παραγράφου που καθορίζετε στον διάλογο Ανάθεση τεχνοτροπιών ως καταχωρίσεις ευρετηρίου. Για να διαλέξετε τις τεχνοτροπίες παραγράφου που θέλετε να συμπεριλάβετε στο ευρετήριο, πατήστε στο κουμπί Ανάθεση τεχνοτροπιών (...) στα δεξιά αυτού του πλαισίου.

Απόδοση τεχνοτροπιών

Ανοίγει τον διάλογο Αντιστοίχιση τεχνοτροπιών, όπου μπορείτε να επιλέξετε τις τεχνοτροπίες παραγράφου που θα συμπεριλάβετε στο ευρετήριο.

Επισημάνσεις ευρετηρίου

Συμπεριλαμβάνει τις καταχωρίσεις ευρετηρίου που εισάγατε επιλέγοντας Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Καταχώριση ευρετηρίου στο ευρετήριο.