Εισαγωγή καταχώρισης ευρετηρίου

Σημειώνει το επιλεγμένο κείμενο ως ευρετήριο ή πίνακα καταχώρισης περιεχομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήρια - Καταχώριση ευρετηρίου

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο

Καταχώριση


Για να επεξεργαστείτε μια καταχώριση ευρετηρίου, τοποθετήστε τον δρομέα μπροστά από το πεδίο του ευρετηρίου και μετά επιλέξτε Επεξεργασία - Παραπομπή - Καταχώριση ευρετηρίου...

Μπορείτε να αφήσετε τον διάλογο Εισαγωγή καταχώρισης ευρετηρίου ανοικτό, καθώς επιλέγετε και εισάγετε καταχωρίσεις.

Επιλογή

Ευρετήριο

Επιλέξτε το επιθυμητό ευρετήριο για εισαγωγή της καταχώρισης.

Καταχώριση

Εμφανίζει το κείμενο που επιλέχθηκε στο έγγραφο. Εάν θέλετε, μπορείτε να εισάγετε μια διαφορετική λέξη για την καταχώριση του ευρετηρίου. Το επιλεγμένο κείμενο στο έγγραφο δεν αλλάζει.

1ο κλειδί

Κάνει την τρέχουσα επιλογή μια υποκαταχώριση της λέξης που εισάγατε εδώ. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε "κρύος", και εισάγετε "καιρός" ως το 1ο κλειδί, η καταχώριση ευρετηρίου είναι "καιρός, κρύος".

2ο κλειδί

Κάνει την τρέχουσα επιλογή μια υποκαταχώριση του 1ου κλειδιού. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε "κρύος", και εισάγετε "καιρός" ως 1ο κλειδί και "χειμώνας" ως 2ο κλειδί, τότε η καταχώριση ευρετηρίου είναι "καιρός, χειμώνας, κρύος".

Φωνητική ανάγνωση

Εισάγετε τη φωνητική ανάγνωση για την αντίστοιχη καταχώριση. Για παράδειγμα, αν μια Ιαπωνική λέξη Kanji έχει παραπάνω από μια προφορά, εισάγετε τη σωστή προφορά όπως μια λέξη Katakana. Η λέξη Kanji ταξινομείται τότε σε σχέση με τη φωνητική καταχώριση ανάγνωσης. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο αν η υποστήριξη Ασιατικών γλωσσών είναι ενεργοποιημένη.

Κύρια καταχώριση

Μετατρέπει το επιλεγμένο κείμενο στην κύρια καταχώριση σε ένα αλφαβητικό ευρετήριο. Το LibreOffice εμφανίζει τον αριθμό σελίδας της κύριας καταχώρισης σε μια διαφορετική μορφοποίηση από τις άλλες καταχωρίσεις του ευρετηρίου.

Επίπεδο

Οι καταχωρίσεις που χρησιμοποιούν τη μορφή παραγράφου "Επικεφαλίδα Χ" (Χ = 1-10) μπορούν να προστεθούν αυτόματα στον πίνακα περιεχομένων. Το επίπεδο της καταχώρισης στο ευρετήριο αντιστοιχεί στο επίπεδο διάρθρωσης της τεχνοτροπίας επικεφαλίδας.

Εικονίδιο σημείωσης

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τον πίνακα περιεχομένων και τις καταχωρίσεις ευρετηρίου του χρήστη.


Εφαρμογή σε όλα τα παρόμοια κείμενα

Επισημαίνει αυτόματα όλες τις επαναλήψεις του επιλεγμένου κειμένου στο έγγραφο. Το κείμενο στις κεφαλίδες, υποσέλιδα, πλαίσια και υπομνήματα δεν συμπεριλαμβάνεται.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία για μια καταχώριση που εισαγάγατε χειροκίνητα σε αυτόν τον διάλογο.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να συμπεριλάβετε όλες τις εμφανίσεις ενός τμήματος κειμένου σε ένα ευρετήριο, επιλέξτε Επεξεργασία - Εύρεση και αντικατάσταση και πατήστε στο Εύρεση όλων. Μετά επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Καταχώριση ευρετηρίου και πατήστε Εισαγωγή.


Ταίριασμα πεζών/κεφαλαίων

Διακρίνει μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων.

Μόνο ολόκληρες λέξεις

Αναζητά ολόκληρες λέξεις ή κελιά που ταυτίζονται με το κείμενο αναζήτησης.

Εισαγωγή

Σημειώνει μια καταχώριση ευρετηρίου στο κείμενο σας.

Κλείσιμο

Κλείνει τον διάλογο.

Νέο ευρετήριο ορισμένο από το χρήστη

Ανοίγει τον διάλογο Δημιουργία νέου ευρετηρίου ορισμένου από τον χρήστη όπου μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο ευρετήριο.

Όνομα

Εισάγετε το όνομα του νέου ευρετηρίου που ορίζεται από το χρήστη. Το νέο ευρετήριο θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των διαθέσιμων ευρετηρίων και πινάκων.

Χρήση πινάκων περιεχομένων και ευρετηρίων