Μεταβλητές

Τα πεδία μεταβλητών επιτρέπουν την πρόσθεση δυναμικού περιεχομένου στο έγγραφό σας. Παραδείγματος χάρη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μεταβλητή για να επαναφέρετε την αρίθμηση των σελίδων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία - Μεταβλητές


Εικονίδιο προειδοποίησης

Τα πεδία που έχουν οριστεί από τον χρήστη είναι διαθέσιμα μόνο στο ενεργό έγγραφο.


Τύπος

Εμφανίζει τους διαθέσιμους τύπους πεδίων. Για να προσθέσετε ένα πεδίο στο έγγραφό σας, πατήστε έναν τύπο πεδίου, πατήστε σε ένα πεδίο στον κατάλογο Επιλογή και κατόπιν πατήστε στο Εισαγωγή. Τα ακόλουθα πεδία είναι διαθέσιμα:

Τύπος

Περιγραφή

Καθορισμός μεταβλητής

Ορίζει μια μεταβλητή και την τιμή της. Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή μιας μεταβλητής πατώντας μπροστά από το πεδίο της μεταβλητής και μετά επιλέγοντας Επεξεργασία - Πεδίο.

Εμφάνιση μεταβλητής

Εισάγει την τρέχουσα τιμή μιας μεταβλητής που πατήσατε στον κατάλογο Επιλογή.

Πεδίο DDE

Εισάγει ένα σύνδεσμο DDE στο έγγραφο, που μπορείτε να ενημερώσετε όσο συχνά θέλετε μέσα από το δοσμένο όνομα.

Εισαγωγή τύπου

Εισάγει έναν σταθερό αριθμό ή το αποτέλεσμα ενός τύπου.

Πεδίο εισαγωγής

Εισάγει νέα τιμή για μια μεταβλητή ή ένα πεδίο χρήστη.

Η τιμή μιας μεταβλητής σε ένα πεδίο εισαγωγής είναι έγκυρη μόνο στο πεδίο από όπου εισήχθη και μετά. Για να αλλάξετε την τιμή της μεταβλητής αργότερα στο έγγραφο, εισάγετε ένα άλλο πεδίο εισαγωγής με το ίδιο όνομα, αλλά με διαφορετική τιμή. Εντούτοις, η τιμή ενός πεδίου χρήστη αλλάζει γενικά.

Οι μεταβλητές εμφανίζονται στο πεδίο Επιλογή. Όταν πατάτε στο κουμπί Εισαγωγή, εμφανίζεται ο διάλογοςΠεδίο εισαγωγής, όπου μπορείτε να εισάγετε τη νέα τιμή ή πρόσθετο κείμενο ως σημείωση.

Περιοχή αριθμών

Εισάγει αυτόματη αρίθμηση πινάκων, γραφικών ή πλαισίων κειμένου.

Καθορισμός μεταβλητής σελίδας

Εισάγει ένα σημείο αναφοράς στο έγγραφο, μετά το οποίο η αρίθμηση σελίδας ξαναξεκινά. Επιλέξτε "ενεργό" για να ενεργοποιήσετε το σημείο αναφοράς και "ανενεργό" για να το απενεργοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια μετατόπιση για να ξεκινήσει η μέτρηση της σελίδας από διαφορετικό αριθμό.

Εμφάνιση μεταβλητής σελίδας

Εμφανίζει τον αριθμό των σελίδων από το σημείο αναφοράς "Ορισμός μεταβλητής σελίδας" σε αυτό το πεδίο.

Πεδίο χρήστη

Εισάγει μια προσαρμογή καθολικής μεταβλητής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πεδίο χρήστη για να ορίσετε μια μεταβλητή για μια πρόταση συνθήκης. Όταν αλλάζετε ένα πεδίο χρήστη, όλα τα στιγμιότυπα της μεταβλητής στο έγγραφο ενημερώνονται.


Εικονίδιο σημείωσης

Τα παρακάτω πεδία μπορούν να εισαχθούν μόνο, εάν έχετε επιλέξει τον αντίστοιχο τύπο πεδίου στον κατάλογο Τύπος .


Μορφοποίηση

Πατήστε στη μορφή που θέλετε να εφαρμόσετε στο επιλεγμένο πεδίο, ή πατήστε "Πρόσθετες μορφές" για να ορίσετε μια προσαρμοσμένη μορφή.

Για τα πεδία χρήστη, πατήστε στη μορφή που θέλετε να εφαρμόσετε στον κατάλογο Μορφή , ή πατήστε στο "Πρόσθετες μορφές" για να ορίσετε μια προσαρμοσμένη μορφή.

Όνομα

Πληκτρολογήστε το όνομα ενός πεδίου χρήστη που θέλετε να δημιουργήσετε. Για να ορίσετε έναν προορισμό, πατήστε "Ορισμός αναφοράς" στον κατάλογο Τύπος, πληκτρολογήστε ένα όνομα σε αυτό το πλαίσιο και μετά πατήστε Εισαγωγή. Για να μεταβείτε στον νέο προορισμό, πατήστε στο όνομά προορισμού στον κατάλογο Επιλογή.

Τιμή

Εισάγετε τα περιεχόμενα που θέλετε να προσθέσετε σε ένα πεδίο χρήστη.

Στον κατάλογο Μορφή, ορίστε αν η τιμή εισάγεται ως κείμενο ή ως αριθμός.

Επιλέξτε

Εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα πεδία για τον επιλεγμένο τύπο πεδίου στον κατάλογο Τύπος . Για να εισάγετε ένα πεδίο, πατήστε στο πεδίο και μετά πατήστε Εισαγωγή (Insert).

Εικονίδιο συμβουλής

Για να εισάγετε γρήγορα ένα πεδίο από τον κατάλογο, κρατήστε πατημένο το και διπλοπατήστε στο πεδίο.


Σε ένα έγγραφο HTML, δύο πρόσθετα πεδία είναι διαθέσιμα για τον τύπο πεδίου "ορισμός μεταβλητής" HTML_ON και HTML_OFF. Το κείμενο που πληκτρολογείτε στο πλαίσιο Τιμή μετατρέπεται σε μια ετικέτα (<Value>) αρχής HTML ή σε μια ετικέτα τέλους HTML (</Value>) όταν το αρχείο αποθηκεύεται ως έγγραφο HTML, ανάλογα με την επιλογή που διαλέξατε.

Εικονίδιο συμβουλής

Εάν διπλοπατήσετε σε μια καταχώριση ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ή επιλέξετε την επιθυμητή μεταβλητή και πιέσετε το πλήκτρο διαστήματος, θα εισαχθεί αυτόματα στο έγγραφό σας.


Τύπος

Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε επιλέξει τον τύπο πεδίου "Εισαγωγή τύπου".

Παραπομπή

Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στο πεδίο. Εάν εισάγετε ένα πεδίο δεσμευτικού θέσης, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται ως συμβουλή βοήθειας όταν αφήνετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το πεδίο.

Μετατόπιση

Εισάγετε την τιμή της μετατόπισης που επιθυμείτε να εφαρμόσετε στον αριθμό της σελίδας, για παράδειγμα "+1".

Αόρατο

Αποκρύπτει τα περιεχόμενα του πεδίου στο έγγραφο. Το πεδίο εισάγεται ως ένα λεπτό γκρίζο σημάδι στο έγγραφο. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τους τύπους πεδίων "Ορισμός μεταβλητής" και "Πεδίο χρήστη".

Αρίθμηση κεφαλαίων

Ορίζει τις επιλογές για την επαναφορά των αριθμών κεφαλαίου.

Επίπεδο

Επιλέξτε την επικεφαλίδα ή το επίπεδο κεφαλαίου στο οποίο θα ξαναρχίσει η αρίθμηση στο έγγραφο.

Διαχωριστικό

Πληκτρολογήστε τον χαρακτήρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως διαχωριστικό μεταξύ των επικεφαλίδων και των επιπέδων κεφαλαίων.

Εφαρμογή

Προσθέτει το πεδίο χρήστη στον κατάλογο Επιλογή.

Εικονίδιο

Εφαρμογή

Διαγραφή

Αφαιρεί το πεδίο χρήστη από τον κατάλογο επιλογής. Μπορείτε να αφαιρέσετε μόνο πεδία που δεν χρησιμοποιούνται στο τρέχον έγγραφο. Για να αφαιρέσετε ένα πεδίο που χρησιμοποιείται στο τρέχον έγγραφο από τον κατάλογο, πρώτα διαγράψτε όλα τα στιγμιότυπα του πεδίου από το έγγραφο και κατόπιν αφαιρέστε το από τον κατάλογο.

Εικονίδιο

Διαγραφή