Εισαγωγή σελιδοδείκτη

Εισάγει έναν σελιδοδείκτη στη θέση του δρομέα. Μπορείτε, ύστερα να χρησιμοποιήσετε τον περιηγητή για μεταβείτε γρήγορα στην σημειωμένη θέση αργότερα. Σε ένα έγγραφο HTML, οι σελιδοδείκτες μετατρέπονται σε αγκυρώσεις στις οποίες μπορείτε να μεταβείτε από έναν υπερσύνδεσμο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Σελιδοδείκτης

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο

Σελιδοδείκτης


Για να μεταβείτε σε συγκεκριμένο σελιδοδείκτη, πατήστε F5 για να ανοίξετε τον Περιηγητή, πατήστε στο σημείο (+) δίπλα στην καταχώριση Σελιδοδείκτης και μετά διπλοπατήστε τον σελιδοδείκτη.

Σελιδοδείκτες

Πληκτρολογήστε το όνομα του σελιδοδείκτη που θέλετε να δημιουργήσετε. Ο χαμηλότερος κατάλογος περιέχει όλους τους σελιδοδείκτες του τρέχοντος εγγράφου. Για να διαγράψετε έναν σελιδοδείκτη, επιλέξτε τον στον κατάλογο και μετά πατήστε Διαγραφή.

Δεν επιτρέπεται η χρήση των παρακάτω χαρακτήρων σε ένα όνομα σελιδοδείκτη: / \ @ : * ? " ; , . #

Διαγραφή

Για να διαγράψετε έναν σελιδοδείκτη, επιλέξτε τον από τον διάλογο Εισαγωγή σελιδοδείκτη και πατήστε στο πλήκτρο Διαγραφή. Δεν θα εμφανιστεί διάλογος επιβεβαίωσης.