Εισαγωγή χειροκίνητης αλλαγής

Εισάγει μια χειροκίνητη αλλαγή γραμμής, αλλαγή στήλης ή αλλαγή σελίδας στην τρέχουσα θέση του δρομέα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Χειροκίνητη αλλαγή


Τύπος

Επιλέξτε τον τύπο αλλαγής που θέλετε να εισαχθεί.

Αλλαγή γραμμής

Τερματίζει την τρέχουσα γραμμή και μετακινεί το κείμενο που βρίσκεται στα δεξιά του δρομέα στην επόμενη γραμμή, χωρίς να δημιουργεί νέα παράγραφο.

Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε επίσης να εισάγετε μια αλλαγή γραμμής πατώντας Shift+Enter.


Αλλαγή στήλης

Εισάγει χειροκίνητη αλλαγή στήλης (σε διάταξη πολλαπλών στηλών) και μετακινεί το κείμενο που βρίσκεται στα δεξιά του δρομέα στην αρχή της επόμενης στήλης. Μια χειροκίνητη αλλαγή στήλης υποδεικνύεται από μη εκτυπώσιμο περιθώριο στην κορυφή της νέας στήλης.

Αλλαγή σελίδας

Εισάγει μια χειροκίνητη αλλαγή σελίδας και μετακινεί το κείμενο που βρίσκεται στα δεξιά του δρομέα στην αρχή της επόμενης σελίδας. Η εισηγμένη αλλαγή σελίδας υποδεικνύεται από ένα μη εκτυπώσιμο περίγραμμα στην κορυφή της νέας σελίδας.

Εικονίδιο συμβουλής

Επίσης, μπορείτε να εισάγετε αλλαγή σελίδας πατώντας +Enter. Ωστόσο, εάν θέλετε να εκχωρήσετε στην επόμενη σελίδα μια διαφορετική τεχνοτροπία σελίδας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εντολή μενού για να εισάγετε την χειροκίνητη αλλαγή σελίδας.


Τεχνοτροπία

Επιλέξτε την τεχνοτροπία σελίδας για τη σελίδα που ακολουθεί τη χειροκίνητη αλλαγή σελίδας.

Αλλαγή αριθμού σελίδας

Αποδίδει τον αριθμό σελίδας που έχετε ορίσει στη σελίδα που ακολουθεί τη χειροκίνητη αλλαγή σελίδας. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν αποδίδετε διαφορετική τεχνοτροπία σελίδας στη σελίδα που ακολουθεί τη χειροκίνητη αλλαγή σελίδας.

Αριθμός σελίδας

Εισάγετε τον νέο αριθμό σελίδας για τη σελίδα που ακολουθεί τη χειροκίνητη αλλαγή σελίδας.

Εικονίδιο σημείωσης

Για να εμφανίσετε τις χειροκίνητες αλλαγές, επιλέξτε Προβολή - Μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες.


Εισαγωγή και διαγραφή αλλαγών σελίδας