Επεξεργασία υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους

Επεξεργάζεται την επιλεγμένη άγκυρα υποσημείωσης ή της σημείωσης τέλους. Πατήστε μπροστά από την υποσημείωση ή τη σημείωση τέλους και μετά επιλέξτε αυτήν την εντολή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Υποσημειώσεις


Για να επεξεργαστείτε το κείμενο υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους, πατήστε στην περιοχή υποσημείωσης στο κάτω μέρος της σελίδας, ή στο τέλος του έγγραφου.

Εικονίδιο σημείωσης

Για να μεταβείτε γρήγορα σε κείμενο υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους, πατήστε στην άγκυρα για τη σημείωση στο έγγραφο. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε τον δρομέα μπροστά ή πίσω από τον σημειωτή και έπειτα να πατήσετε Ctrl+Shift+PgDn. Για να επιστρέψετε στην άγκυρα για τη σημείωση, πατήστε PgUp.


Αρίθμηση

Επιλέξετε τον τύπο αρίθμησης για την υποσημείωση ή τη σημείωση τέλους.

Αυτόματα

Αποδίδει αυτόματα συνεχόμενους αριθμούς στις υποσημειώσεις ή στις σημειώσεις τέλους που εισάγετε. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της αυτόματης αρίθμησης, επιλέξτε Εργαλεία - Υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους.

Χαρακτήρας

Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε έναν χαρακτήρα ή σύμβολο για την τρέχουσα υποσημείωση. Αυτό μπορεί να είναι γράμμα ή αριθμός. Για να εκχωρήσετε έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε στο κουμπί στο τέλος.

Επιλογή

Εισάγει έναν ειδικό χαρακτήρα ως αγκύρωση υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να αλλάξετε τη μορφή άγκυρας ή κειμένου υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους, επιλέξτε την και έπειτα διαλέξτε Μορφή - Χαρακτήρας. Μπορείτε να πατήσετε για να ανοίξετε το παράθυρο Τεχνοτροπίες και να τροποποιήσετε την τεχνοτροπία παραγράφου υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους.


Τύπος

Επιλέξτε τον τύπο της σημείωσης που θα εισάγετε, δηλαδή, υποσημείωση ή σημείωση τέλους. Μια υποσημείωση τοποθετείται στο τέλος της τρέχουσας σελίδας, ενώ μια σημείωση τέλους τοποθετείται στο τέλος του εγγράφου.

Υποσημείωση

Μετατρέπει μια σημείωση τέλους σε υποσημείωση.

Σημείωση τέλους

Μετατρέπει μια υποσημείωση σε σημείωση τέλους.

Αριστερό βέλος

Μεταβαίνει στην προηγούμενη άγκυρα μιας υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους στο έγγραφο.

Εικονίδιο

Προηγούμενη υποσημείωση

Δεξί βέλος

Μεταβαίνει στην επόμενη άγκυρα υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους στο έγγραφο.

Εικονίδιο

Επόμενη υποσημείωση

Εισαγωγή διαλόγου υποσημείωσης/σημείωσης τέλους.