Μετονομασία αυτόματου κειμένου

Σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα από μια καταχώριση αυτομάτου κειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματο κείμενο - Αυτόματο κείμενο - Μετονομασία


Όνομα

Εμφανίζει το τρέχον όνομα του επιλεγμένου στοιχείου αυτόματου κειμένου.

Δημιουργία

Πληκτρολογήστε το νέο όνομα του επιλεγμένου συστατικού αυτόματου κειμένου.

Συντόμευση

Αποδίδει μια συντόμευση στην επιλεγμένη καταχώριση αυτόματου κειμένου.