Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Εμφανίζει μια προεπισκόπηση της εκτυπωμένης σελίδας ή κλείνει την προεπισκόπηση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Μενού Αρχείο - Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Icon

Προεπισκόπηση εκτύπωσης


Χρησιμοποιείστε τα εικονίδια στην Γραμμή προεπισκόπησης εκτύπωσης για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις σελίδες του εγγράφου ή για να εκτυπώσετε το έγγραφο.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε τα πλήκτρα σελίδας πάνω και σελίδας κάτω για μετακινηθείτε ανάμεσα στις σελίδες.

Εικονίδιο σημείωσης

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το έγγραφό σας, όταν βρίσκεστε στην προεπισκόπηση εκτύπωσης.