Γραμμή εργαλείων

Η γραμμή εργαλείων περιέχει τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες.

Μεγέθυνση

Αυξάνει την κλίμακα εμφάνισης του τύπου κατά 25%. Ο τρέχων συντελεστής εστίασης εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Μια επιλογή των διαθέσιμων επιλογών εστίασης είναι προσβάσιμη μέσω του μενού περιεχομένου. Το μενού περιεχομένου στην περιοχή εργασίας περιέχει επίσης εντολές εστίασης.

Εικονίδιο

Μεγέθυνση

Σμίκρυνση

Μειώνει την κλίμακα εμφάνισης των τύπων κατά 25%. Ο τρέχων συντελεστής μεγέθυνσης εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Επιλογή των διαθέσιμων επιλογών εστίασης προσπελάζεται μέσω του μενού περιεχομένου. Το μενού περιεχομένου του χώρου εργασίας περιέχει επίσης εντολές εστίασης.

Icon

Σμίκρυνση

100 %

Εμφανίζει το έγγραφο στο τρέχον μέγεθος του.

Icon

Μεγέθυνση 100%

Προβολή όλων

Εμφανίζει ολόκληρο τον τύπο στο μέγιστο δυνατό μέγεθος, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία. Γίνεται σμίκρυνση ή μεγέθυνση του τύπου, ώστε να μπορούν να εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του τύπου στην περιοχή εργασίας. Ο τρέχον συντελεστής εστίασης εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Διάλεγμα των διαθέσιμων επιλογών εστίασης είναι προσβάσιμη μέσα από μενού περιεχομένου. Το μενού περιεχομένου στην περιοχή εργασίας περιέχει επίσης εντολές εστίασης. Οι εντολές εστίασης και εικονιδίων είναι διαθέσιμες μόνο σε έγγραφα Math, όχι για ενσωματωμένα μαθηματικά αντικείμενα.

Icon

Εμφάνιση όλων

Ενημέρωση

Με την εντολή αυτή ανανεώνεται ο τύπος στο παράθυρο του εγγράφου.

Οι αλλαγές στο παράθυρο εντολών ανανεώνονται αυτόματα εάν είναι ενεργοποιημένο το Αυτόματη ενημέρωση οθόνης.

Icon

Ενημέρωση

Δείκτης τύπων

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του δρομέα τύπου. Το μέρος του τύπου όπου είναι τοποθετημένος ο δρομέας στο παράθυρο εντολών σημειώνεται με ένα λεπτό περίγραμμα όταν ο δρομέας του τύπου είναι ενεργός.

Icon

Δείκτης μαθηματικού τύπου

Σύμβολα

Ανοίγει τον διάλογο Σύμβολα, στον οποίο μπορείτε να επιλέξετε ένα σύμβολο για να εισάγετε στον τύπο.

Εικονίδιο

Σύμβολα