Γραμμή κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το τρέχον έγγραφο.

Μεγέθυνση

Προσδιορίζει τον παράγοντα μεγέθυνσης της τρέχουσας σελίδας.

Τροποποίηση Εγγράφου

Όταν οι αλλαγές στο έγγραφο δεν έχουν ακόμη αποθηκευτεί, θα εμφανιστεί ένας αστερίσκος "*" στο πεδίο αυτό της γραμμής κατάστασης. Αυτό ισχύει και για τα νέα έγγραφα που δεν έχουν ακόμη αποθηκευτεί.