Προβολή

Καθορίζει την κλίμακα προβολής και ορίζει ποια στοιχεία επιθυμείτε να είναι ορατά. Οι περισσότερες από τις εντολές που μπορείτε να εισάγετε στο παράθυρο Εντολές μπορούν να προσπελαστούν επίσης με ένα πάτημα του ποντικιού, εάν έχετε ήδη ανοίξει το παράθυρο στοιχείων με Προβολή - Στοιχεία.

Μεγέθυνση

Μικραίνει η μεγεθύνει την οθόνη του LibreOffice.

Μεγέθυνση

Αυξάνει την κλίμακα εμφάνισης του τύπου κατά 25%. Ο τρέχων συντελεστής εστίασης εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Μια επιλογή των διαθέσιμων επιλογών εστίασης είναι προσβάσιμη μέσω του μενού περιεχομένου. Το μενού περιεχομένου στην περιοχή εργασίας περιέχει επίσης εντολές εστίασης.

Σμίκρυνση

Μειώνει την κλίμακα εμφάνισης των τύπων κατά 25%. Ο τρέχων συντελεστής μεγέθυνσης εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Επιλογή των διαθέσιμων επιλογών εστίασης προσπελάζεται μέσω του μενού περιεχομένου. Το μενού περιεχομένου του χώρου εργασίας περιέχει επίσης εντολές εστίασης.

Προβολή όλων

Εμφανίζει ολόκληρο τον τύπο στο μέγιστο δυνατό μέγεθος, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία. Γίνεται σμίκρυνση ή μεγέθυνση του τύπου, ώστε να μπορούν να εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του τύπου στην περιοχή εργασίας. Ο τρέχον συντελεστής εστίασης εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Διάλεγμα των διαθέσιμων επιλογών εστίασης είναι προσβάσιμη μέσα από μενού περιεχομένου. Το μενού περιεχομένου στην περιοχή εργασίας περιέχει επίσης εντολές εστίασης. Οι εντολές εστίασης και εικονιδίων είναι διαθέσιμες μόνο σε έγγραφα Math, όχι για ενσωματωμένα μαθηματικά αντικείμενα.

Ενημέρωση

Με την εντολή αυτή ανανεώνεται ο τύπος στο παράθυρο του εγγράφου.

Οι αλλαγές στο παράθυρο εντολών ανανεώνονται αυτόματα εάν είναι ενεργοποιημένο το Αυτόματη ενημέρωση οθόνης.

Αυτόματη ενημέρωση οθόνης

Αυτόματη ενημέρωση ενός τροποποιημένου τύπου. Εάν δεν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, ο τύπος θα ενημερωθεί μόνο αφού επιλέξετε Προβολή - Ανανέωση ή πατήσετε F9.

Στοιχεία

Αυτή είναι μια λίστα τελεστών, συναρτήσεων, συμβόλων και επιλογών μορφοποίησης, που μπορούν να εισαχθούν στο μαθηματικό τύπο.

Γραμμή κατάστασης

Εμφανίζει ή κρύβει τη Γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος του παραθύρου.

Πλήρης οθόνη

Εμφανίζει ή κρύβει τα μενού και τις γραμμές εργαλείων στο Writer ή Calc. Για να βγείτε από τη λειτουργία πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο Πλήρης οθόνη ή πατήστε το πλήκτρο Esc.