Καλωσορίσατε στη Βοήθεια για το LibreOffice Math

Πως να εργαστείτε με το LibreOffice Math

Οδηγίες για τη χρήση του LibreOffice Math

Χαρακτηριστικά του LibreOffice Math

Πίνακες παραπομπής τύπων

Στοιχεία

Παραδείγματα του LibreOffice Math

Μενού, γραμμές εργαλείων και πλήκτρα του LibreOffice Math

Μενού

Γραμμές εργαλείων

Πλήκτρα συντόμευσης τύπου

Δείτε τη σελίδα www.dmaths.org για μια συλλογή από πρόσθετα εικονίδια και μακροεντολές για το LibreOffice Math.

Βοήθεια σχετικά με το μενού βοήθειας

ΟΙ αναφορές βοήθειας των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του προγράμματος σε ένα σύστημα που ορίζεται στις προεπιλογές. Περιγραφές χρωμάτων, ενέργειες ποντικιού, ή άλλα διαμορφώσιμα στοιχεία μπορεί να είναι διαφορετικά για το πρόγραμμά σας και το σύστημα.

Tο παράθυρο βοήθειας του LibreOffice

Συμβουλές και εκτεταμένες συμβουλές

Ευρετήριο - Αναζήτηση στη βοήθεια βάσει λέξης-κλειδί

Εύρεση - Η αναζήτηση πλήρους κειμένου

Διαχείριση σελιδοδεικτών

Περιεχόμενα - Τα κύρια θέματα της βοήθειας

Λήψη υποστήριξης