Γνωρίσματα

Μπορείτε να επιλέξτε από διάφορα γνωρίσματα για τους τύπους του LibreOfficeMath. Μερικά γνωρίσματα εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου στοιχείων. Αυτά τα γνωρίσματα βρίσκονται επίσης στο μενού περιβάλλοντος του παραθύρου Εντολές. Όλα τα γνωρίσματα που δεν περιέχονται στο παράθυρο στοιχείων ή στο μενού περιβάλλοντος πρέπει να πληκτρολογούνται χειροκίνητα στο παράθυρο Εντολές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος στο παράθυρο εντολών - επιλέξτε Γνωρίσματα

Επιλέξτε Προβολή - Στοιχεία· έπειτα στο παράθυρο Στοιχεία επιλέξτε Γνωρίσματα από το πλαίσιο καταλόγου.


Τα παρακάτω είναι ένας ολοκληρωμένος κατάλογος όλων των διαθέσιμων γνωρισμάτων στο LibreOffice Math. Το σύμβολο δίπλα στο γνώρισμα δείχνει ότι μπορεί να προσπελαστεί μέσω του παραθύρου στοιχείων (επιλέξτε Προβολή - Στοιχεία) ή μέσω του μενού περιβάλλοντος του παραθύρου Εντολές.

Εικονίδιο σημείωσης

Στην περιγραφή των ακόλουθων συναρτήσεων , το γράμμα "a" στο εικονίδιο αναφέρεται στο δείκτη τοποθέτησης που θα επιθυμούσατε να αναθέσετε στο αντίστοιχο γνώρισμα. Μπορείτε αλλάξετε αυτόν το χαρακτήρα με οποιοδήποτε χαρακτήρα επιλέξτε.


Συναρτήσεις γνωρισμάτων

Εικονίδιο

οξεία

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με οξεία. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε acute <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

βαρεία

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με βαρεία. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε grave <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Αντίστροφη περισπωμένη

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με αντίστροφη λατινική περισπωμένη από πάνω του. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε check <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

βραχεία

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με βραχύ τόνο. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε breve <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

κύκλος

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με έναν κύκλο από πάνω του. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε circle <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

βέλος διανύσματος

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με ένα βέλος διανύσματος. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε vec <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

περισπωμένη-Tilde

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με ισπανική περισπωμένη. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε tilde <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

περισπωμένη

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με λατινική περισπωμένη ("καπέλο"). Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε hat <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Επάνω γραμμή (παύλα)

Εισάγει μια γραμμή ("παύλα") πάνω από ένα σύμβολο. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε bar <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

κουκκίδα

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με τελεία από πάνω του. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε dot <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

πλατύ βέλος διανύσματος

Εισάγει ένα πλατύ βέλος διανύσματος με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε widevec στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

πλατιά περισπωμένη-tilde

Εισάγει μια πλατιά ισπανική περισπωμένη με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε widetilde στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Πλατιά περισπωμένη

Εισάγει μια πλατιά λατινική περισπωμένη ("καπέλο") με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε widehat στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

διπλή κουκκίδα

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με δύο τελείες από πάνω του. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε ddot <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Γραμμή πάνω από

Εισάγει μια γραμμή πάνω από το δεσμευτικό θέσης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετευπεργράμμιση<?> στο παράθυρο Εντολών. Η γραμμή αυτοπροσαρμόζεται στο σωστό μήκος.

Εικονίδιο

Γραμμή κάτω από

Εισάγει μια γραμμή κάτω από ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε underline <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Γραμμή μέσα από (διαγράμμιση)

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με μια γραμμή στη μέση του. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε overstrike <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Τριπλή κουκκίδα

Εισάγει τρεις τελείες πάνω από ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε dddot <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Διαφανής

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με ένα διαφανή χαρακτήρα. Αυτός ο χαρακτήρας δέχεται το διάστημα του "a" αλλά δεν το εμφανίζει. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε phantom <?> στο παράθυρο εντολών.

Icon

Έντονη γραμματοσειρά

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με έντονη μορφοποίηση. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε bold <?> στο παράθυρο εντολών.

Icon

πλάγια γραμματοσειρά

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με πλάγια μορφοποίηση. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε ital <?> ή italic <?> στο παράθυρο εντολών.

Icon

Αυξομείωση

Εισάγει μια εντολή για την τροποποίηση του μεγέθους της γραμματοσειράς με δύο δείκτες τοποθέτησης. Το πρώτο από αυτά αναφέρεται στο μέγεθος της γραμματοσειράς (για παράδειγμα, 12) και το δεύτερο περιέχει το κείμενο. Για την κατάλληλη δόμηση, εισάγετε ένα κενό μεταξύ των τιμών. Μπορείτε επίσης να εισάγετε size <?> <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Icon

Αλλαγή γραμματοσειράς

Εισάγει μια εντολή για τη αλλαγή του τύπου της γραμματοσειράς, με δύο δείκτες τοποθέτησης. Αντικαταστήστε το πρώτο από αυτά με το όνομα από τις προσαρμοσμένες γραμματοσειρές, Serif, Sans ή Fixed. Αντικαταστήστε το δεύτερο με το κείμενο. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετεfont <?> <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Χρησιμοποιήστε την εντολή color για να μεταβάλετε το χρώμα του τύπου σας. Πληκτρολογήστε color, ύστερα πληκτρολογήστε το όνομα του χρώματος (τα διαθέσιμα χρώματα είναι λευκό, μαύρο, κυανό, πορφυρό, κόκκινο, μπλε, πράσινο και κίτρινο), ύστερα τον τύπο, τον χαρακτήρα ή την ακολουθία χαρακτήρων. Η εισαγωγή color green size 20 a έχει σαν αποτέλεσμα το πράσινο γράμμα "a" με μέγεθος γραμματοσειράς 20.

Οι εντολές nbold και nitalic αφαιρούν τις έντονες και πλάγιες προεπιλεγμένες γραμματοσειρές από τα περιεχόμενα του τύπου. Για παράδειγμα, αφαιρέστε τα πλάγια από το x στον τύπο 5 x + 3=28 πληκτρολογώντας nitalic πριν το x όπως εξής 5 nitalic x + 3=28.

Εικονίδιο σημείωσης

Οι ιδιότητες "acute", "bar", "breve", "check", "circle", "dot", "ddot", "dddot", "grave", "hat", "tilde" and "vec" έχουν σταθερά μεγέθη. Το πλάτος ή το μήκος τους δεν μπορεί να προσαρμοστεί όταν τοποθετούνται πάνω από ένα μακρύ σύμβολο.


Για αλλαγές μεγέθους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές size n, +n, -n, *n και /n , όπου n είναι ένας δείκτης τοποθέτησης. Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν το μέγεθος της βάσης του τύπου πρόκειται να μεταβληθεί. Οι εντολές size +n και size -n αλλάζουν το μέγεθος των σημείων, και οι size *n και size /n αλλάζουν το μέγεθος σε ποσοστό. Για παράδειγμα, η εντολή size *1.17 αυξάνει το μέγεθος ενός χαρακτήρα κατά 17% ακριβώς.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Σημειώστε ότι μερικές είσοδοι απαιτούν κενά για τη σωστή δόμησή τους. Αυτό είναι αληθές ειδικά όταν καθορίζετε ιδιότητες με σταθερές τιμές αντί για δείκτες τοποθέτησης.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μορφοποίηση στο LibreOfficeMath, δείτε Παρενθέσεις και ομαδοποίηση.

Πληροφορίες για ιδιότητες, δείκτες και εκθετικά, και κλιμάκωση μπορούν να σας βοηθήσουν να κατασκευάσετε τα έγγραφά σας πιο αποτελεσματικά.