Σμίκρυνση

Μειώνει την κλίμακα εμφάνισης των τύπων κατά 25%. Ο τρέχων συντελεστής μεγέθυνσης εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Επιλογή των διαθέσιμων επιλογών εστίασης προσπελάζεται μέσω του μενού περιεχομένου. Το μενού περιεχομένου του χώρου εργασίας περιέχει επίσης εντολές εστίασης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε από το μενού Προβολή - Σμίκρυνση

Πατήστε στη γραμμή εργαλείων

Icon

Σμίκρυνση