Μεγέθυνση

Αυξάνει την κλίμακα εμφάνισης του τύπου κατά 25%. Ο τρέχων συντελεστής εστίασης εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Μια επιλογή των διαθέσιμων επιλογών εστίασης είναι προσβάσιμη μέσω του μενού περιεχομένου. Το μενού περιεχομένου στην περιοχή εργασίας περιέχει επίσης εντολές εστίασης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε από το μενού Προβολή - Μεγέθυνση

Πατήστε στη γραμμή εργαλείων

Εικονίδιο

Μεγέθυνση