Γραμμή επιλογών

Για να εμφανίσετε τη Γραμμή επιλογών, επιλέξτε Προβολή -Γραμμές εργαλείων - Επιλογές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Επιλογές


Λειτουργία περιστροφής ύστερα από κλικ σε αντικείμενο

Μεταβάλει τη συμπεριφορά του δεξιού κλικ, έτσι ώστε οι χειριστές της περιστροφής να εμφανίζονται αφού κάνετε κλικ σε ένα αντικείμενο, και ύστερα κάνετε κλικ ξανά. Μεταφέρετε ένα χειριστή για να περιστρέψετε το αντικείμενο στην κατεύθυνση που επιθυμείτε.

Εικονίδιο

Λειτουργία περιστροφής ύστερα από κλικ σε αντικείμενο

Εμφάνιση πλέγματος

Καθορίζει εάν θα εμφανιστεί το πλέγμα.

Εικονίδιο

Εμφάνιση πλέγματος

Εμφάνιση γραμμών συγκράτησης

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τις γραμμές συγκράτησης έτσι ώστε να μπορείτε να στοιχίσετε αντικείμενα στη διαφάνειά σας. Για να αφαιρέσετε μια γραμμή προσαρμογής, μεταφέρετέ την έξω από τη διαφάνεια.

Εικονίδιο

Εμφάνιση γραμμών συγκράτησης

Βοηθητικές γραμμές κατά τη μετακίνηση

Προσδιορίζει εάν θα εμφανίζονται οδηγοί κατά τη μετακίνηση αντικειμένου.

Εικονίδιο

Βοηθητικές γραμμές κατά τη μετακίνηση

Συγκράτηση στο πλέγμα

Ορίζει αν θα μετακινηθούν πλαίσια, στοιχεία σχεδίασης και έλεγχοι μόνο μεταξύ σημείων του πλέγματος. Για να αλλάξετε την κατάσταση του ελέγχου προσκόλλησης μόνο για την τρέχουσα ενέργεια, σύρετε ένα αντικείμενο ενώ κρατάτε πατημένο το .

Εικονίδιο

Συγκράτηση στο πλέγμα

Πρόσδεση σε γραμμές προσκόλλησης

Προσκολλά το άκρο ενός μετακινούμενου αντικειμένου στην κοντινότερη γραμμή προσκόλλησης όταν αφήνετε το ποντίκι.

Εικονίδιο

Πρόσδεση σε γραμμές προσκόλλησης

Συγκράτηση σε περιθώρια σελίδας

Ορίζει εάν θα στοιχιστεί το περίγραμμα του γραφικού αντικειμένου με το κοντινότερο περιθώριο της σελίδας.

Εικονίδιο

Συγκράτηση σε περιθώρια σελίδας

Συγκράτηση σε περίγραμμα αντικειμένου

Ορίζει εάν θα στοιχιστεί το περίγραμμα του αντικειμένου γραφικού με το περίγραμμα του κοντινότερου αντικειμένου γραφικού.

Εικονίδιο

Συγκράτηση σε περίγραμμα αντικειμένου

Συγκράτηση σε σημεία αντικειμένου

Ορίζει εάν θα στοιχιστεί το περίγραμμα του αντικειμένου γραφικού με το σημεία του κοντινότερου αντικειμένου γραφικού.

Εικονίδιο

Συγκράτηση σε σημεία αντικειμένου

Να επιτρέπεται γρήγορη επεξεργασία

Εάν είναι ενεργό, μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο άμεσα μετά από πάτημα στο αντικείμενο κειμένου. Εάν είναι ανενεργό, πρέπει να διπλοπατήσετε για επεξεργασία του κειμένου.

Εικονίδιο

Να επιτρέπεται γρήγορη επεξεργασία

Επιλογή μόνο της περιοχής κειμένου

Καθορίζει την επιλογή ενός πλαισίου κειμένου πατώντας στο κείμενο.

Εικονίδιο

Επιλογή περιοχής κειμένου μόνο

Διπλό κλικ για προσθήκη κειμένου

Μεταβάλει τη συμπεριφορά του κλικ του ποντικιού σας, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ σε ένα αντικείμενο για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε κείμενο.

Εικονίδιο

Διπλό κλικ για προσθήκη κειμένου

Τροποποίηση αντικειμένου με γνωρίσματα

Αν αυτό το εικονίδιο στη γραμμή Επιλογές είναι ενεργό, τα αντικείμενα εμφανίζονται με τα γνωρίσματα τους, αλλά και με 50% διαφάνεια καθώς τς μετακινείτε ή τα σχεδιάζετε. Αν αυτό το εικονίδιο δεν είναι ενεργό, εμφανίζεται μόνο ένα περίγραμμα κατά την σχεδίαση και το αντικείμενο εμφανίζεται με όλα του τα γνωρίσματα όταν αφήνετε το κουμπί του ποντικιού.

Icon

Τροποποίηση αντικειμένου με γνωρίσματα

Έξοδος από όλες τις ομάδες

Εξέρχεται από όλες τις ομάδες και επιστρέφει στην κανονική προβολή.

Εικονίδιο

Έξοδος από όλες τις ομάδες