Γραμμή κατάστασης

Η Γραμμή κατάστασης εμφανίζει πληροφορίες για το έγγραφό σας, συμπεριλαμβανομένου του επιλεγμένου αντικειμένου. Μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ σε μερικά στοιχεία της γραμμής κατάστασης για να ανοίξετε ένα σχετικό παράθυρο διαλόγου.

Τρέχον μέγεθος

Εμφανίζει την Χ και Υ συντεταγμένη της θέσης του δρομέα και το μέγεθος του επιλεγμένου αντικειμένου.

Μεγέθυνση

Προσδιορίζει τον παράγοντα μεγέθυνσης της τρέχουσας σελίδας.

Τροποποίηση Εγγράφου

Όταν οι αλλαγές στο έγγραφο δεν έχουν ακόμη αποθηκευτεί, θα εμφανιστεί ένας αστερίσκος "*" στο πεδίο αυτό της γραμμής κατάστασης. Αυτό ισχύει και για τα νέα έγγραφα που δεν έχουν ακόμη αποθηκευτεί.

Τρέχουσα διαφάνεια/επίπεδο

Εμφανίζει τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας που ακολουθείται από τον συνολικό αριθμό διαφανειών.

Τρέχον πρότυπο σελίδας

Εμφανίζει το τρέχον πρότυπο σελίδας. Κάντε διπλό κλικ για να επεξεργαστείτε το πρότυπο, κάντε δεξί κλικ για να επιλέξετε ένα άλλο πρότυπο.