Γραμμή εργαλείων γραμμής και γεμίσματος

Η γραμμή εργαλείων γραμμής και γεμίσματος περιέχει τις εντολές και τις επιλογές που μπορείτε να εφαρμόσετε στην τρέχουσα προβολή.

Τεχνοτροπίες

Ορίζει θα εμφανίζει ή θα κρύβει το παράθυρο τεχνοτροπιών, από το οποίο μπορείτε να εκχωρήσετε και να οργανώσετε τις τεχνοτροπίες.

Εικονίδιο

Τεχνοτροπίες

Γραμμή

Ορίζει τις επιλογές μορφοποίησης για την επιλεγμένη γραμμή.

Icon

Γραμμή

Στυλ των άκρων γραμμής

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Σύμβολα βελών. Χρησιμοποιήστε τα σύμβολα που εμφανίζονται για να ορίσετε το στυλ για το τέλος της επιλεγμένης γραμμής.

Εικονίδιο

Στυλ των άκρων γραμμής

Πρότυπο γραμμής

Επιλέξτε την τεχνοτροπία γραμμής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εικονίδιο

Στυλ γραμμής

Πλάτος γραμμής

Επιλέξτε το πλάτος για τη γραμμή. Μπορείτε να προσαρτήσετε μια μονάδα μέτρησης. Μηδενικό πλάτος γραμμής έχει ως αποτέλεσμα μία γραμμή-τρίχα με πλάτος ενός εικονοστοιχείου στο μέσο εξόδου.

Εικονίδιο

Πλάτος γραμμής

Χρώμα γραμμής

Επιλέξτε χρώμα για τη γραμμή.

Εικονίδιο

Χρώμα γραμμής

Περιοχή

Ρυθμίζει τις ιδιότητες γεμίσματος του επιλεγμένου αντικείμενου σχεδίασης.

Icon

Περιοχή

Πρότυπο / Γέμισμα επιφάνειας

Επιλέξτε τον τύπο γεμίσματος που θέλετε να εφαρμόσετε στο επιλεγμένο αντικείμενο σχεδίασης.

Εικονίδιο

Στυλ περιοχής / Γέμισμα

Σκιά

Σκίαση

Προσθέτει μία σκιά στο επιλεγμένο αντικείμενο. Αν το αντικείμενο έχει ήδη μία σκιά, τότε αυτή αφαιρείται. Αν πατήστε σε αυτό το εικονίδιο ενώ δεν έχετε επιλέξει αντικείμενο, η σκιά προστίθεται στο επόμενο αντικείμενο που θα σχεδιάσετε.

Εικονίδιο

Σκίαση