Εισαγωγή

Το μενού αυτό περιέχει τις εντολές που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή νέων στοιχείων στο έγγραφο, για παράδειγμα, γραφικών, αντικειμένων, ειδικών χαρακτήρων και άλλων αρχείων.

Διπλότυπο διαφάνειας

Εισάγει ένα αντίγραφο της τρέχουσας διαφάνειας ύστερα από την τρέχουσα διαφάνεια.

Ανάπτυξη διαφάνειας

Δημιουργεί μία νέα διαφάνεια από οποιοδήποτε σημείο διάρθρωσης ανώτερου επιπέδου (το κείμενο ένα επίπεδο παρακάτω από το κείμενο του τίτλου στην ιεραρχία διάρθρωσης) στην επιλεγμένη διαφάνεια. Τα σημεία διάρθρωσης κάτω από το ανώτερο επίπεδο στην αρχική διαφάνεια μετακινούνται πάνω ένα επίπεδο στη νέα διαφάνεια.

Διαφάνεια σύνοψης

Δημιουργεί μία νέα διαφάνεια που περιέχει έναν κατάλογο με κουκκίδες των διαφανειών που ακολουθούν την επιλεγμένη διαφάνεια. Η πρωτεύουσα διαφάνεια εισάγεται πίσω από την τελευταία διαφάνεια.

Αριθμός σελίδας

Προσθέτει τον αριθμό διαφάνειας ή τον αριθμό σελίδας.

Ημερομηνία και ώρα

Προσθέτει την ημερομηνία και ώρα σαν πεδίο.

Πεδία

Δείχνει τα κοινά πεδία τα οποία μπορείτε να εισάγετε στη διαφάνειά σας.

Σχόλιο

Εισάγει ένα σχόλιο γύρω από το επιλεγμένο κείμενο ή στην τρέχουσα θέση του δρομέα.

Ειδικός χαρακτήρας

Επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει χαρακτήρες από την περιοχή συμβόλων που βρίσκεται στις εγκατεστημένες γραμματοσειρές.

Σημάδι μορφοποίησης

Ανοίγει ένα υπομενού για να εισάγει ειδικά σημάδια μορφοποίησης όπως διάστημα χωρίς διακοπή, ήπιο ενωτικό και προαιρετική αλλαγή.

Yπερσύνδεσμος

Ανοίγει έναν διάλογο που σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε υπερσυνδέσμους.

Κινούμενη εικόνα

Δημιουργεί μία προσαρμοσμένη κίνηση στην τρέχουσα διαφάνεια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο υφιστάμενα αντικείμενα για να δημιουργήσετε κίνηση.

Πίνακας

Εισάγει ένα νέο πίνακα στην τρέχουσα διαφάνεια ή σελίδα.

Πολυμέσα

Αυτό το υπομενού εμφανίζει διάφορες πηγές από τις οποίες μπορεί να εισαχθεί εικόνα, ήχος ή βίντεο.

Ήχος ή βίντεο

Εισάγει ένα αρχείο βίντεο ή ήχου στο έγγραφό σας.

Αντικείμενο

Εισάγει ένα ενσωματωμένο αντικείμενο στο έγγραφό σας, συμπεριλαμβανομένων των τύπων, 3Δ προτύπων, διαγραμμάτων και αντικειμένων OLE.

Διάγραμμα

Εισάγει ένα διάγραμμα.

Αιωρούμενο πλαίσιο

Εισάγει ένα αιωρούμενο πλαίσιο στο τρέχον έγγραφο. Τα αιωρούμενα πλαίσια χρησιμοποιούνται σε έγγραφα HTML για να εμφανίσουν τα περιεχόμενα ενός άλλου αρχείου.

Αρχείο

Εισάγει ένα αρχείο στην ενεργή διαφάνεια. Μπορείτε να εισάγετε αρχεία του LibreOffice Draw ή του Impress, ή κείμενο από ένα έγγραφο HTML ή ένα αρχείο κειμένου.

Κεφαλίδα και υποσέλιδο

Προσθέτει ή αλλάζει κείμενο σε δεσμευτικά θέσης στην αρχή και στο τέλος διαφανειών και κύριων διαφανειών.