Καλωσορίσατε στη Βοήθεια του LibreOffice Impress

Πως να εργαστείτε με το LibreOffice Impress

Οδηγίες για τη χρήση του LibreOffice Impress

Χαρακτηριστικά του LibreOffice Impress

Χρήση διαγραμμάτων στο LibreOffice

Χρήση βάσεων δεδομένων στο LibreOffice Base

Μενού, γραμμές εργαλείων και πλήκτρα του LibreOffice Impress

Μενού

Γραμμές εργαλείων

Πλήκτρα συντόμευσης για το LibreOffice Impress

Βοήθεια σχετικά με το μενού βοήθειας

ΟΙ αναφορές βοήθειας των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του προγράμματος σε ένα σύστημα που ορίζεται στις προεπιλογές. Περιγραφές χρωμάτων, ενέργειες ποντικιού, ή άλλα διαμορφώσιμα στοιχεία μπορεί να είναι διαφορετικά για το πρόγραμμά σας και το σύστημα.

Tο παράθυρο βοήθειας του LibreOffice

Συμβουλές και εκτεταμένες συμβουλές

Ευρετήριο - Αναζήτηση στη βοήθεια βάσει λέξης-κλειδί

Εύρεση - Η αναζήτηση πλήρους κειμένου

Διαχείριση σελιδοδεικτών

Περιεχόμενα - Τα κύρια θέματα της βοήθειας

Λήψη υποστήριξης