Εφαρμογή σχεδίασης διαφανειών σε κύρια διαφάνεια

Κάθε διαφάνεια σε μια παρουσίαση έχει ακριβώς μία κύρια διαφάνεια, επίσης γνωστή ως κύρια σελίδα. Μια κύρια διαφάνεια καθορίζει την τεχνοτροπία μορφοποίησης του κειμένου για τον τίτλο και τη διάρθρωση και τη σχεδίαση του παρασκηνίου για όλες τις διαφάνειες που χρησιμοποιούν αυτήν την κύρια διαφάνεια.

Για να εφαρμόσετε νέα κύρια διαφάνεια

  1. Επιλέξτε Διαφάνεια - Σχεδίαση κύριας διαφάνειας.

  2. Πατήστε στην Φόρτωση.

  3. Στην καρτέλα Κατηγορίες , επιλέξτε μία κατηγορία για τη σχεδίαση των διαφανειών.

  4. Στην καρτέλα Πρότυπα, επιλέξτε ένα πρότυπο με τη σχεδίαση που επιθυμείτε να εφαρμοστεί. Για να κάνετε προεπισκόπηση ενός προτύπου, πατήστε στην επιλογή Πρόσθετα, και ύστερα επιλέξτε το πεδίο Προεπισκόπηση .

  5. Πατήστε στο κουμπί Εντάξει.

  6. Εφαρμόσετε κάποιο από τα ακόλουθα:

Αλλαγή του γεμίσματος του παρασκηνίου διαφάνειας

Τεχνοτροπίες