Περί επιπέδων

Τα επίπεδα είναι διαθέσιμα στο LibreOffice Draw, αλλά όχι στο LibreOffice Impress. Τα επίπεδα σάς επιτρέπουν να συναρμολογήσετε στοιχεία που σχετίζονται σε μία σελίδα. Σκεφτείτε τα επίπεδα ως μεμονωμένους χώρους εργασίας τους οποίους μπορείτε να αποκρύψετε από την προβολή, να αποκρύψετε από την εκτύπωση ή να κλειδώσετε.

Τα επίπεδα δεν καθορίζουν την ταξινόμηση σε στοίβα των αντικειμένων στη σελίδα σας, εκτός από το επίπεδο Έλεγχοι το οποίο βρίσκεται πάντα μπροστά από τα υπόλοιπα επίπεδα.

Η σειρά ταξινόμησης της στοίβας των αντικειμένων στη σελίδα σας καθορίζεται από την ακολουθία με την οποία έχετε προσθέσει τα αντικείμενα. Μπορείτε να τακτοποιήσετε ξανά τη σειρά ταξινόμησης της στοίβας επιλέγοντας Τροποποίηση - Τακτοποίηση.

Οι περιοχές πάνω σε ένα επίπεδο που δεν περιέχουν αντικείμενα είναι διαφανείς.

Το LibreOffice Draw παρέχει τρία προεπιλεγμένα επίπεδα:

Δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τα προεπιλεγμένα επίπεδα. Μπορείτε να προσθέσετε τα δικά σας επίπεδα με την επιλογή Εισαγωγή - Επίπεδο.

Το επίπεδο Διάταξη είναι ο προεπιλεγμένος χώρος εργασίας. Το επίπεδο Διάταξη καθορίζει την τοποθεσία του τίτλου, του κειμένου, και των δεικτών τοποθέτησης για τα αντικείμενα στη σελίδα σας.

Το επίπεδο Έλεγχοι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κουμπιά στα οποία έχετε αναθέσει μία ενέργεια, αλλά δε μπορεί να εκτυπωθεί. Καθορίστε τις ιδιότητες του επιπέδου σε μη εκτυπώσιμο. Τα αντικείμενα στο επίπεδο Έλεγχοι βρίσκονται πάντα μπροστά από αντικείμενα που ανήκουν σε άλλα επίπεδα.

Το επίπεδο Γραμμές διαστάσεων βρίσκεται στην θέση που σχεδιάζετε, για παράδειγμα, τις γραμμές διαστάσεων. Εμφανίζοντας ή αποκρύπτοντας αυτό το επίπεδο, μπορείτε εύκολα να εμφανίζετε ή όχι αυτές τις γραμμές.

Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε να κλειδώσετε μια στρώση για να προστατέψετε τα περιεχόμενά της, ή να αποκρύψετε μια στρώση και τα περιεχόμενά της από προβολή ή εκτύπωση. Όταν προσθέτετε νέα στρώση σε σελίδα, η στρώση προστίθεται σε όλες τις σελίδες του εγγράφου σας. Όμως, όταν προσθέτετε ένα αντικείμενο σε στρώση, αυτό προστίθεται μόνο στην τρέχουσα σελίδα. Εάν θέλετε να εμφανίζεται το αντικείμενο σε όλες τις σελίδες, προσθέστε το αντικείμενο στην κύρια διαφάνεια (Προβολή - Κύρια διαφάνεια).