Εργασία με επίπεδα

Οι σχεδιάσεις στο LibreOffice Draw υποστηρίζουν επίπεδα.

Επιλογή επιπέδου

Για να επιλέξετε ένα επίπεδο, πατήστε στην καρτέλα του ονόματος του επιπέδου στο τέλος του χώρου εργασίας.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες ενός επιπέδου, κάντε διπλοπατήστε σε μία καρτέλα του επιπέδου.


Απόκρυψη επιπέδων

 1. Επιλέξτε ένα επίπεδο, και ύστερα επιλέξτε Μορφή - Επίπεδο.

 2. Στην περιοχή Ιδιότητες , αναιρέστε την επιλογή του πεδίου ελέγχου Ορατό .

 3. Πατήστε στο κουμπί Εντάξει.

Στην καρτέλα του ονόματος του επιπέδου, το χρώμα του κειμένου του ονόματος μεταβάλλεται σε μπλε.

Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε να κάνετε ένα επίπεδο ορατό ή αόρατο, πατώντας στην καρτέλα του, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift.


Προβολή κρυφών επιπέδων

 1. Επιλέξτε το κρυφό επίπεδο, και ύστερα επιλέξτε Μορφή - Επίπεδο.

 2. Στην περιοχή Ιδιότητες , επιλέξτε το πεδίο ελέγχου Ορατό .

 3. Πατήστε στο κουμπί Εντάξει.

Κλείδωμα επιπέδων

 1. Επιλέξτε ένα επίπεδο, και ύστερα επιλέξτε Μορφή - Επίπεδο.

 2. Στην περιοχή Ιδιότητες , επιλέξτε το πεδίο ελέγχου Κλειδωμένο .

 3. Πατήστε στο κουμπί Εντάξει.

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε αντικείμενα σε ένα κλειδωμένο επίπεδο.

Ξεκλείδωμα επιπέδων

 1. Επιλέξτε ένα κλειδωμένο επίπεδο, και ύστερα επιλέξτε Μορφή - Επίπεδο.

 2. Στην περιοχή Ιδιότητες , αναιρέστε το πεδίο ελέγχου Κλειδωμένο .

 3. Πατήστε στο κουμπί Εντάξει.

Περί επιπέδων

Εισαγωγή επιπέδων

Μετακίνηση αντικειμένων σε διαφορετικό επίπεδο