Εισαγωγή επιπέδων

Οι σχεδιάσεις στο LibreOffice Draw υποστηρίζουν επίπεδα.

  1. Δεξιοπατήστε στο τέλος της περιοχής στην καρτέλα του επιπέδου.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή επιπέδου.

  3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το επίπεδο στο πεδίο Όνομα .

  4. Στην περιοχή Ιδιότητες , καθορίστε τις επιλογές για το επίπεδο.

  5. Πατήστε στο κουμπί Εντάξει. Το νέο επίπεδο γίνεται αυτόματα το ενεργό επίπεδο.

Για να μεταβάλετε τις ιδιότητες του επιπέδου, πατήστε στην καρτέλα του ονόματος του επιπέδου, και ύστερα επιλέξτε Μορφή - Επίπεδο.

Εικονίδιο σημείωσης

Δεν μπορείτε να αλλάξετε το όνομά του ούτε να διαγράψετε ένα προκαθορισμένο επίπεδο στο LibreOffice Draw.


Περί επιπέδων

Μετακίνηση αντικειμένων σε διαφορετικό επίπεδο

Εργασία με επίπεδα